PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

Recursos per a la impressió 3D i el tall làser.

( Edició a Barcelona - Escola Superior d’Art i Disseny Llotja. Seu Sant Andreu: carrer Pare Manyanet 40 )


INTRODUCCIÓ

El volum entès com a quelcom virtual fet palpable per mitjà de coordenades i seccions que divideixen la forma. La reorganització i suma d’aquets, dona peu a la creació material de l’objecte virtual.

En aquest curs treballarem amb Autocad o Rhinoceros per a realitzar dibuixos vectorials que permetin crear peces per a realitzar-se en tall làser.
Aprendràs a realitzar peces modelades amb Rhinoceros i Tinkercad aptes per a ser impreses amb una impressora 3D de plàstic i de ceràmica. Parlarem dels requisits que ha complir una peça per a ser reproduïda en impressora de diversos materials. Us mostraré els programes i tots els passos necessaris per a que l’arxiu creat sigui correcte. Les peces realitzades, també seran aptes per a reproduir-les en qualsevol impressora convencional.

Posteriorment imprimirem les vostres peces volumètriques en plàstic i les peces bidimensionals les tallarem en DM.
Destinataris: Professors V.I.P., Batxillerat, Escultors, Ceramistes, Joiers o interessats en el volum. No es necessari tenir coneixements de cap programa.OBJECTIUS


Tenir coneixement de les diferents tecnologies 3D, tant les additives com les subtractives. Ens centrarem en les additives com es la impressora de ceràmica i la de plàstic.
Assolir el coneixement en l’aplicació i realització d’arxius tridimensionals amb programari 3D. Aprendre a realitzar l’arxiu tridimensional, transformant-lo en stereolitografia i convenir-lo en un arxiu Gcode, reconeixible per la impressora, amb un programa molt utilitzat com es el Cura.

Conèixer la interfície d’un programa 3D com es el Rhinoceros i es donaran pautes per a treballar amb programari lliure.
L’alumne aprendrà a crear peces volumètriques a partir de plans, de rotació i de creació de superfícies.

Es donaran les indicacions adients per a crear arxius aptes per a la correcta impressió. No tot el que és dibuixa es pot imprimir en plàstic, veurem com situar millor l’0bjecte volumètric.
RESUM DE CONTINGUTS


SESSIÓ 1

Introducció

Reproducció 3D, additiva, subtractiva.

Programes 3D tant amb llicència com lliures..

Com dissenyar un producte per imprimir en 3D.


SESSIÓ 2

Modelat en 2D.
Programa utilitzat: Rhinoceros o AutoCAD.

Eines bàsiques del programa 3D.

Com realitzar una peça adequada per a ser tallada en làser. Utilització de les capes.
Peça vectorial, condicions que ha de complir per a ser construïda amb una talladora làser.


SESSIÓ 3

Modelat en 2D.
Programa utilitzat: Rhinoceros o AutoCAD.
Dibuix vectorial per a ser tallat i gravat sobre una superfície laminada de DM.


SESSIÓ 4

Modelat en 3D.
Programa utilitzat: Rhinoceros o Programari lliure (TinkerCad)

Eines bàsiques del programa 3D

Peça vectorial i extrusió. Exercici pautat i modelat personal.


SESSIÓ 5

Modelat en 3D.
Programa utilitzat: Rhinoceros i programari lliure.

Eines del programa 3D

Peça vectorial i extrusió. Peça personal.


SESSIÓ 6

Modelat en 3D.

Modelat
Peça modelada per rotació. Exercici pautat i modelat personal.
Impressió i Tall làser de les peces de l’alumnat


SESSIÓ 7

Modelat en 3D.

Modelat
Peça modelada per plans. Exercici pautat i modelat personal.
Impressió i Tall làser de les peces de l’alumnat


SESSIÓ 8

Modelat en 3D, últims retocs.
Impressió en PLA

Verificació de la correcta realització del document a imprimir.
Programa de laminat, CURA i programa específic de la màquina.
Impressió i Tall làser de les peces de l’alumnat


SESSIÓ 9

Modelat en 3D, últims retocs.
Impressió en PLA

Programa de laminat, CURA i programa específic de la màquina.
Impressió de les peces de l’alumnat


SESSIÓ 10

Sessió final
Mostra de programes de modelatge escultòric.
Dubtes i aclariments
Recollida dels resultats

© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS