PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

Recursos per a la impressió 3D i el tall làser.

( Modalitat: telemàtica )


INTRODUCCIÓ

El volum entès com a quelcom virtual fet palpable per mitjà de coordenades i seccions que divideixen la forma. La reorganització i suma d’aquets, dona peu a la creació material de l’objecte virtual.

En aquest curs treballarem amb Autocad o Rhinoceros per a realitzar dibuixos vectorials que permetin crear peces per a realitzar-se en tall làser.
Aprendràs a realitzar peces modelades amb Rhinoceros i Tinkercad aptes per a ser impreses amb una impressora 3D de plàstic i de ceràmica. Parlarem dels requisits que ha complir una peça per a ser reproduïda en impressora de diversos materials. Us mostraré els programes i tots els passos necessaris per a que l’arxiu creat sigui correcte. Les peces realitzades, també seran aptes per a reproduir-les en qualsevol impressora convencional.

Posteriorment imprimirem les vostres peces volumètriques en plàstic i les peces bidimensionals les tallarem en DM.
Destinataris: Professors V.I.P., Batxillerat, Escultors, Ceramistes, Joiers o interessats en el volum. No es necessari tenir coneixements de cap programa.OBJECTIUS


Tenir coneixement de les diferents tecnologies 3D, tant les additives com les subtractives. Ens centrarem en les additives com es la impressora de ceràmica i la de plàstic.
Assolir el coneixement en l’aplicació i realització d’arxius tridimensionals amb programari 3D. Aprendre a realitzar l’arxiu tridimensional, transformant-lo en stereolitografia i convenir-lo en un arxiu Gcode, reconeixible per la impressora, amb un programa molt utilitzat com es el Cura.

Conèixer la interfície d’un programa 3D com es el Rhinoceros i es donaran pautes per a treballar amb programari lliure.
L’alumne aprendrà a crear peces volumètriques a partir de plans, de rotació i de creació de superfícies.

Es donaran les indicacions adients per a crear arxius aptes per a la correcta impressió. No tot el que és dibuixa es pot imprimir en plàstic, veurem com situar millor l’0bjecte volumètric.
RESUM DE CONTINGUTS


Mòdul 1
(classe virtual amb vídeo conferència),
Introducció

Reproducció 2D i 3D, additiva, subtractiva.
Mostra virtual del FAB LAB Llotja i al dpt de ceràmica (impressora ceràmica).

Programes 3D tant amb llicència com lliures..
Link Rhinoceros per a baixar el programa mostra de 90 dies.

Mòdul 2
(classe virtual amb vídeo conferència + vídeo tutorial),
Com dissenyar un producte per a fabricar amb tall làser.

Com realitzar una peça adequada per a ser tallada en làser. Utilització de les capes.
Peça vectorial, condicions que ha de complir per a ser construïda amb una talladora làser.
Com preparar l’arxiu per a ser tallat en làser.

Modelat en 2D.
Programa utilitzat: Rhinoceros o AutoCAD.

Eines bàsiques del programa Rhinoceros.

Mòdul 3
(vídeo tutorial),
Modelat en 2D.
Programa utilitzat: Rhinoceros o AutoCAD.

Dibuix vectorial projectat per a ser tallat i gravat sobre una superfície laminada de DM.


Mòdul 4
(vídeo tutorial),
Modelat en 2D.
Programa utilitzat: Rhinoceros o AutoCAD.

Dibuix vectorial projectat per a ser tallat i gravat sobre una superfície laminada de DM.

Mòdul 5
(classe virtual amb vídeo conferència),
Eines bàsiques del programa 3D.

Com realitzar una peça adequada per a ser impresa en 3D. Utilització de les capes.
Peça volumètrica, condicions que ha de complir.

Com dissenyar un producte per a reproduir en impressora 3D o fresadora CNC.
Mostra de peces realitzades en Rhinoceros..


Mòdul 6
(vídeo tutorial),
Modelat en 3D.
Programa utilitzat: Rhinoceros

Eines bàsiques del programa 3D
Modelat
Peça vectorial i extrusió. Exercici pautat i modelat personal.

Mòdul 7
(vídeo tutorial),
Modelat en 3D.
Peça modelada per rotació. Exercici pautat i modelat personal.

Mòdul 8
(vídeo tutorial),
Modelat en 3D.

Modelat
Peça modelada per plans. Exercici pautat i modelat personal.

Mòdul 9
(classe virtual amb vídeo conferència),
Modelat en 3D, últims retocs mostra impressió en PLA

Verificació de la correcta realització del document a imprimir.
Programa de laminat, CURA i programa específic de la màquina.

Mòdul 10
(classe virtual amb vídeo conferència),
Mostra de programes lliures de modelatge escultòric i ceràmic.
Dubtes i aclariments

Si es possible, durant el primer trimestre del curs 2020-21 es farà una sessió presencial d’impressió i tall làser al FAB LAB Llotja.

© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS