PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

La imatge fixa a la matèria de Cultura Audiovisual del Batxillerat.

( Edició a Barcelona - Seu de COLBACAT )

Cal que l'alumne tingui un ordinador portàtil.


INTRODUCCIÓ

Curs adreçat al professorat que vulgui impartir l'assignatura de Cultura Audiovisual del Batxillerat.

La matèria de Cultura Audiovisual del Batxillerat està formada per dos blocs de continguts fonamentals, el bloc d’imatge fixa i el bloc d’imatge en moviment. Aquest curs analitzarà des de la pràctica els continguts de la part d’imatge fixa. A partir dels continguts curriculars i d’exemples de proves de Selectivitat, es realitzaran activitats d’edició d’imatge fixa amb l’objectiu d’adquirir continguts, procediments i recursos per tal de programar la matèria.

Aquest curs suposa una primera part d’un segon curs que es farà a la tardor i que completarà la part curricular que fa referència a l’edició vídeo com a mitjà d’expressió i creació en l’àmbit de la imatge en moviment i dels audiovisuals.OBJECTIUS

Donar recursos teòrics i pràctics per impartir l'assignatura de Cultura Audiovisual de Batxillerat.

Aquesta primera part del curs estarà centrada en els continguts i procediments relacionats amb la imatge fixa.RESUM DE CONTINGUTS


Història de la fotografia


Elements del llenguatge fotogràfic


Producció de missatges fotogràfics.
Coneixement de la càmera.

Producció de missatges fotogràfics.
Manipulació de la imatge. Photoshop


Producció de missatges fotogràfics.
Creació de blogs i presentacions de Drive

Proves de Selectivitat

© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS