PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURS: DISSENY ASSISTIT PER ODRINADOR EN 2D I 3D
Descripció

Avantatges del disseny CAD enfront del dibuix manual:
• Control de visualització zoom
• Precisió
• Presentació normalitzada (tipus de línies, cotes, text,...)
• Organització per capes i jerarquies (ocultar resolucions o línies auxiliars)
• Adéu al suport en paper!
La relació de la representació gràfica i la solució de problemes amb ordinador , té la seva justificació en els continguts i competències curriculars. La competència artística i la competència digital es relacionen en els continguts de la matèria d’educació Visual i Plàstica de l’ESO i en la matèria de Dibuix Tècnic I i II del batxillerat. Són doncs, aquests dos aspectes part de dues competències fonamentals per les quals els docents han d’estar formats.


Objectius

Curs orientat específicament a professors de Dibuix Tècnic de Batxillerat seguint recomanació de COLBACAT.
Un cop finalitzat el curs, els professionals de l'ensenyament, hauran de ser capaços de desenvolupar els seus propis reculls d’exercicis de geometria i plantejar classes formatives de disseny CAD 2D I 3D.


Continguts

Introducció al dibuix cad
Dibuixar paramètricament
Dibuixar i manipular objectes
Gestionar informació; ‘blocs’ i ‘capes’
Crear plantilla d’Autocad 2D
Treball de trames i colors sòlids
Operacions de consulta i estils
Introducció al CAD 3D
Modelat tridimensional: primitives i extrusió
Modelat tridimensional: revolució
MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS
© antonioaguirre