PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURS: ELS ESPAIS COM A METÀFORA
Descripció

Cicle de tallers dirigits a professionals de l'Educació des d´Infantil a Secundària, amb l’objectiu de generar una experiència personal extrapolable al context educatiu en què cadascú es mou.
Cada taller ens conduirà a despertar el nostre imaginari a través de l’art i els processos artístics, entrant en contacte amb els elements del llenguatge visual i plàstic, per intervenir l’espai. A partir d’un abordatge metafòric en cadascun d’ells (el Refugi, el Trànsit, el No-lloc i la Trobada), proposem sentir l’espai, pensant i actuant conjuntament, per compartir visions diverses amb una mateixa intenció.O
bjectius:

- Descobrir l´espai escolar com a generador de propostes artístiques
- Reflexionar sobre el ritme i la metodologia en les seqüencies d´aprenentatge d´Educació Visual i Plàstica.
- Aprendre a utilitzar referents artístics locals i universals.
- Potenciar la transversalitat des de les arts entre les diferents àrees d´aprenentatgeContinguts

- Metodologies d´aprenentatge.
- Tècniques i processos.
- Bibliografia i referents.


Sessions:

(les sessions són de 3 hores)

1. Moments i espais de refugi, des de la pertinença, la confiança i el lloc.
2. Transformacions i ritus de pas. El trànsit com a experiència vital.
3. Espais sense plànol, perduts en el no-lloc.
4. Diàlegs i relacions, espais de trobada.
5. Presentació de les propostes dels alumnes i tancament
MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS