PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURS: GIMP I SKETCHUP
Descripció

Una de les finalitats de la matèria d’Educació Visual i Plàstica de l'ESO, és introduir l’alumne en el domini de la comunicació visual i la creació de continguts de caire visual. En aquest sentit, els dos programaris cada cop més estesos a les aules de d’ESO (i també de Batxillerat), són el GIMP i el SketchUp, que són gratuïts, i que s’utilitzen cada vegada més a tots els programes de formació i als capítols d’edició d’imatge i projectació de les principals editorials.

Mitjançant aquest curs els alumnes/docents, aprendran les eines bàsiques dels dos programes per a l’edició d’imatges en diferents vessants contemplades al currículum vigent de l’Àrea artística, com ara, el retoc fotogràfic, la creació d’imatges, de composicions, o el disseny d’objectes i espais basats en la geometria de les formes, en les seves tres dimensions, per a posar en pràctica la projectació de les idees i el coneixement de les propietats de les formes.
Es treballarà amb imatges de mapa de píxels amb el GIMP, i amb imatges vectorials a partir de les eines pròpies del programari, i amb unitats, funcions i paràmetres, en el cas de l'SketchUp.

A part de les explicacions teòriques, cada alumne/docent, crearà el seu propi arxiu de textures i collage que podrà imprimir i editar fent servir GIMP, i que li permetrà, posteriorment al curs, treballar amb unes eines personalitzades.

Així mateix, després del coneixement teòric i de les primeres activitats pràctiques, es dedicaran dues sessions d'SketchUp a aplicar tot l’après en un projecte complexe de modelat d’un edifici en 3D.
Objectius

L’alumne/docent ha de ser capaç de:

Aprofundir en els aspectes conceptuals i metodològics dels continguts propis dels programaris d'edició d'imatges digital i infogràfic.

Analitzar i resoldre problemes d'edició i creació d'imatges Bitmap i Vectorials, en dues dimensions i en tres dimensions, aportants solucions gràfiques.

Conèixer i dominar el programari lliure GIMP i ScketchUp, a un nivell de concisió gràfica i comunicativa acceptable i tècnicament correcta.

Conèixer el potencial d’aplicació curricular i programàtica per a afavorir l’expressió gràfico/plàstica, la comunicació visual, el coneixement geomètric de les formes i espais, i l’afavoriment del procés creatiu artístic i de projectació.
Continguts

Dia 1.- Introducció al retoc fotogràfic (GIMP)
Dia 2.- Treballar amb colors, eines i capes (GIMP)
Dia 3.- Textures i collage (GIMP)
Dia 4.- Introducció al modelat 3D (SketchUp)
Dia 5.- Dibuixar amb unitats, paràmetres i components (SketchUp)MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS