PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURS: INICIACIÓ AL PROGRAMARI ADOBE ILLUSTRATOR
Descripció

Curs d'iniciació a Adobe illustrator adreçat als professors de dibuix que estiguin interessats en treballar amb la il•lustració per ordinador.
Aprendrem a utilitzar les principals eines de dibuix i pintura del programa Adobe illustrator amb exercicis pràctics on s'aprendrà les tècniques bàsiques de l'art digital.


Objectius

o Aprendre a utilitzar les principals eines d’Adobe Illustrator per dibuixar i pintar .
o Aprendre a treballar les tècniques artístiques amb eines digitals
o Aprendre a escanejar i treballar amb dibuixos fets amb tècniques tradicionals
o Conèixer com retocar un dibuix o pintura amb l’ordinador de manera plàstica .
o Aprendre a incorporar i treballar amb textures als nostres treballs.Continguts

1. L'entorn de treball en Illustrator: menús i finestres

2. Eines de dibuix : el llapis i la plomilla.
• Traçats i corbes amb la plomilla
• Traçats i formes compostes.
• les Eines de deformació.

3. Eines de pintura: Pinzells, cubell de pintura
• Creació i modificació de pinzells.
• Biblioteques de pinzells.
• Paletes de color
4. Escaneig de dibuixos: Calco i pintura interactiva
• El Calc interactivu
• Eina de selecció de pintura interactiva
• Pintura interactiva
• Eina de pintura interactiva
5. Capes
• Opcions de capa.

6. Exportació i impressió de dibuixos
• Exportar dibuixos d'illustrator a altres programes
• Exportar com PDF
• impressió amb illustrator


MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS