PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
El sistema dièdric. Nivell 1
(Edició a Tarragona - Seu de l'INSTITUT ANTONI DE MARTÍ I FRANQUÈS )

INTRODUCCIÓ

Aquest curs està adreçat al professorat que vol impartir la matèria de dibuix tècnic al batxillerat. Es farà un estudi acurat i progressiu dels continguts propis del sistema dièdric directe, sistema que representa una part important, i potser la més abstracta i de major nivell del currículum de la matèria, i es discutiran i resoldran problemes a partir d'exercicis proposats.

Les sessions seran fonamentalment teòriques. Al finalitzar cada apartat de teoria es realitzaran pràctiques que reforçaran i ajudaran a entendre espacialment les explicacions teòriques.

Els exercicis proposats seran de gran importància, donat el caràcter pràctic del dibuix tècnic. Aquests exercicis es corregiran a nivell individual i comentaran a nivell grupal. Puntualment es demanaran exercicis per realitzar a casa per la propera sessió .

Es farà un recull de l’evolució de cada alumne en una graella avaluativa, reflectint la correcta resolució de les activitats proposades.

Els exercicis realitzats correctament constituiran la prova d´avaluació positiva.


OBJECTIUS


-Estudiar els continguts propis del sistema dièdric directe.
-Resolució i discussió d´ exercicis.
RESUM DE CONTINGUTS


Sessió 1
Dia 1/7/19 ( 17 – 20 h )

- Punt, recta i pla.
- Criteris de pertinençaSessió 2
Dia 2/7/19 ( 17 – 20 h )

- Paral·lelisme i perpendicularitat
- Visibilitat i interseccions I


Sessió 3
Dia 3/7/19 ( 17 – 20 h )

- Interseccions II
Sessió 4
Dia 4/7/19 ( 17 – 20 h )

- Canvis de pla i girs
Sessió 5
Dia 5/7/19 ( 17 – 20 h )

- Abatiments

© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS