PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

L’eina de l’art en els aprenentatges basats en projectes a l’ESO

( Edició ON Line )

És necessari que cada alumne disposi d'un correu GMAIL i d'espai suficient al DRIVE DE GMAIL (o alguna altra plataforma similar).


INTRODUCCIÓ

Aquest curs va dirigit a docents d’educació Secundària que optin per emprar metodologies globalitzades -treball per projectes- i que vulguin tenir pautes i recursos per introduir activitats d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica de caràcter competencial a l’aula.

L’enfocament del curs parteix del marc teòric del treball per projectes en relació al currículum de secundària d’EVP per aconseguir concretar-lo en pràctiques d’aula competencials proposant l’avaluació amb rúbriques.


OBJECTIUS

1. Conèixer les premisses i els criteris de qualitat del treball per projectes i saber-los aplicar en el disseny d’activitats competencials d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica.
2. Introduir les competències transversals i específiques, en el disseny d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica a Secundària.
3. Adquirir pautes i orientacions per dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica competencials a partir del continguts clau.
4. Incorporar propostes concretes d’activitats competencials d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica dissenyades a partir dels continguts clau i que poden ser part d’un treball per projectes.
5. Dur a terme les pràctiques de les propostes per aconseguir generar material didàctic personalitzat.
6. Conèixer i experimentar les característiques dels entorns digitals d’aprenentatge i coneixement (TIC-TAC-moodle).RESUM DE CONTINGUTS


Mòdul 0
Introducció i instruccions generals del curs.

Mòdul 1
Presentació i exploració de coneixements previs
Competències, continguts clau i disseny d’activitats en els treballs globalitzats
• La importància de la creativitat en els aprenentatges.
• Competències, característiques i continguts clau.
• Continguts, metodologia i criteris d’avaluació en l’aprenentatge competencial.

Mòdul 2
Treball per projectes i Educació Visual i Plàstica competencial
• Bases i criteris de qualitat del treball per projectes a Secundària.
• Competències, continguts clau i treball per projectes.

Mòdul 3
Les rúbriques com a instrument d’avaluació

Mòdul 4 Preparem material didàctic pràctic, sis propostes d’activitats artístiques dels treballs globalitzats.
• Explicació de com fer el treball de preparar el material didàctic amb la pràctica de les sis propostes.
• El contracte didàctic
1. Com fer un cartell per a una exposició final de Treball Globalitzat.
La fitxa de programació i els recursos.

2. Com dissenyar una senyalització dins un TG.
La fitxa de programació i els recursos.

Mòdul 5
3. Com fer un díptic per a una mostra de TG.
La fitxa de programació i els recursos.
4. Com dissenyar un logotip per al nom de l’equip de treball del TG.
La fitxa de programació i els recursos.

Mòdul 6
5. Com fer un audiovisual de curtmetratge per a un treball final de TG.
La fitxa de programació i els recursos.
6. Com dissenyar un guardó per a un possible final de TG.
La fitxa de programació i els recursos

Valoració final

© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS