PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS

FONAMENTS DE L’ART 2.
ÀREES D’ARTS PLÀSTIQUES I ARQUITECTURAINTRODUCCIÓ

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professors en actiu.
El temari es desenvoluparà respecte de les àrees d´arts plàstiques i l’arquitectura.


OBJECTIUS:

1-Situar els diferents corrents estilístics en el temps i l'espai

2-Conéixer els contextos històrics dels diferents períodes.

3-Resumir les característiques dels diversos estils artístics.

4-Descriure les característiques de les diferents obres proposades

5-Comprendre l'evolució dels diferents estils

artístics i els nexes establerts entre ells.

6-Reconéixer els diferents autors per les seves i les seves obres i les seves característiques
7-Conéixer les noves tecnologies al camp artístic

8-Valorar la importància de l'obra d'art en la producció cultural europea

9-Conéixer les tècniques de conservació i restauració de l'obra d'art.
10-Valorar la tasca divulgativa dels Museus.

11-Conéixer els principals museus i la seva tasca específica conservadora, restauradora, divulgativa i educativa.
CONTINGUTS COMUNS I TRANSVERSALS

· El concepte d’art i d’estètica en els diferents moviments culturals. Crisis i revolucions artístiques.
· Els significats i funcions socials de l’art i dels altres objectes culturals en els diferents contexts històrics.
· El paper de l’artista i dels altres subjectes que intervenen en l’encàrrec, producció, difusió i recepció de l’objecte cultural en cada context històric.
· La identificació de l’estil o el moviment cultural: trets definitoris formals i conceptuals. Aportacions.
· Els tipus de manifestacions artístiques i culturals pròpies de cada període històric o moviment: característiques. Els nous mitjans d’expressió (fotografia, cinema, còmic, televisió, vídeo, produccions digitals...): principals innovacions tecnològiques, de llenguatge...
· Les connexions entre les manifestacions artístiques i culturals de diferents continents, estils, èpoques i moviments culturals: influències, continuïtats, evolucions i ruptures.
· Les connexions entre les manifestacions de cada moviment cultural: arts visuals, arquitectura, disseny, arts escèniques, música, cinema, literatura...
· L’anàlisi, interpretació i valoració dels autors i les manifestacions de la cultura artística més rellevants de cada època i moviment, fent referència específica a l’àmbit cultural català i espanyol.
CONTINGUTSSessió 1 UNITAT 1. ELS NOUS LLENGUATGES ARTÍSTICS

1.1 L'art en la cultura de masses

1.2 La fotografia

•Els instruments

•Les tipologies

•El llenguatge visual de la fotografia

1.3 El cinema

•Elements materials

•La imatge cinematogràfica

•L'enquadrament i els diversos plans

•Els angles de visió

•Els moviments de la càmera

•El so i la il·luminació

•Els efectes especials

•El muntatge

•L'equip de filmació o rodatge

•La indústria del cinema

•Els gèneres cinematogràfics

•Cinema i televisió

1.4 El cartell

•Els elements

•El llenguatge visual del cartell

•Del cartell publicitari al propagandístic

1.5 El còmic

•Un llenguatge narratiu nou: les vinyetes

•Fases per realitzar un còmic

•Els gèneres del còmic

•La indústria del còmicSessió 2

UNITAT 2. EL ROMANTICISME

2.1 Referents històrics

2.2 Localització i evolució artística

2.3 Característiques generals

2.4 La pintura romàntica

•Goya: entre la Il·lustració i el Romanticisme

•La contraposició romàntica i classicista a França

•El Romanticisme alemany

•La diversitat anglesa

2.5 Arts decoratives

•Anglaterra: del regency style a l'estètica victoriana

•L'estil segon imperi: l'eclecticisme o l'estil d'estils

2.6 La moda

Fitxes

F.1 El 3 de maig a Madrid

F.2 La família de Carles IV

F.3 La mort de Sardanàpal

F.4 La llibertat guiant el pobleSessió 3

UNITAT3 .DEL REALISME AL POSTIMPRESSIONISME (II)

3.1 Referents històrics

3.2 Localització i evolució artística

3.3 El Realisme

3.4 L’Impressionisme

3.5.El Postimpressionisme

3.6 El Simbolisme

3.7. La pervivència de l’academicisme.

3.8 Els inicis de la fotografia •El retrat i els estudis fotogràfics

3.9 Els orígens del cinema

3.10 El cartell publicitari com a una nova forma d'art

•Primers artistes

•Toulouse-Lautrec

Fitxes

F.16 Boulevard du Temple

F.17 Sortida dels obrers de la fàbricaSessió 4

UNITAT 4. EL MODERNISME: DE L'ART NOUVEAU FRANCÈS AL MODERNISME CATALÀ

4.1 Referents històrics

4.2 Localització i evolució artística

4.3 El Modernisme

4.5 El moble

•L'Art Nouveau

•Modernisme a Catalunya

•Àustria i el Sezessionstil

4.6 La moda

•La moda i el japonisme

4.7 La joieria

•La joieria a Catalunya

4.8 El cartell

•Cartellisme a Catalunya

Fitxes

F.18 Palau de la Música Catalana

F.19 Casa Milà o la Pedrera

F.20 Banqueta de fumarSessió 5

Unitat 5. Les Primeres Avantguardes (I)

5.1 Referents històrics

5.2 Localització i evolució artística

5.3 Característiques generals

5.4 L'arquitectura

•Funcionalisme

•Organicisme

•Arquitectura d'avantguarda

5.5 Les Primeres Avantguardes artístiques (1905-1945)

•Fauvisme

•Expressionisme

•Cubisme

•Futurisme

•Dadaisme

•Art abstracte

•Surrealisme

•L'escola de ParísSessió 6

Unitat 6. Les Primeres Avantguardes (I)

6.1 El Noucentisme català

6.2 L'Art Déco: El retrobament de la puresa de línies

6.3 Mestres espanyols d'avantguarda

•Picasso: un geni d'avantguarda

•El Surrealisme oníric de Dalí

•El món microscopi de Miró

6.4 Avantguardisme a Hispanoamèrica i als Estats Units

6.5 La irrupció del racionalisme i el cas del mobiliari De Stijl

6.6 La Bauhaus i el naixement del disseny modern

•Taller de fusteria: mobles infantils

•Taller metal·lúrgic: accessoris de la llar

5.12 Cultures del món i art Contemporani

Sessió 7

UNITAT 7. ART DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX (I)

Fitxes

F.21 Pavelló alemany

F.22 Casa Kaufmann

F.23 Formes úniques de continuïtat en l'espai

F.24 El profeta

F.25 Nit de lluna

F.26 Dona i ocell a la llum de la lluna

F.27 La ratlla verda

F.28 L'habitació vermella

F.29 Paisatge a l'Estaque

F.30 Composició IV

F.31 Interior holandès I

F.32 La persistència de la memòria

F.33 Guernica

F.34 Cadira vermella i blava

F.35 Cadira BarcelonaUNITAT 8. ART DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX (II)

7.1 Referents històrics

7.2 Localització i evolució artística

7.3 Característiques generals

7.4 Del Funcionalisme a l'arquitectura d'autor

•L'herència funcionalista

•L'arquitectura postmoderna

•High-Tech i arquitectura d'autorSessió 8

UNITAT 9. ART DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX (III)

7.5 Segones Avantguardes artístiques

•Informalisme

•Expressionisme abstracte

•Pop art

•Nou realisme francès

•Abstracció postpictòrica I Minimalisme

•Art acció i art conceptual

•Art cinètic o Op art

•Arte povera

•Hiperrealisme i Fotorealisme

•Individualitats artístiques

•Tendències postmodernes

•Altres tendències a partir del 1980Sessió 9

UNITAT 9. ART DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX (IV)

7.6 Escultura

7.7 El disseny industrial

Fitxes

F.40 Museu Guggenheim de Bilbao

F.41 Elogi de l'aigua

F.42 Maman

F.43 U

F.44 Sopa Campbell's

F.45 El marxisme curarà els malalts

F.46 Creu i R

F.47 Una i tres cadires

9.3 La moda

•De la postguerra a l'actualitat

•Les topmodels: la moda com a fenomen de masses

•Les desfilades de moda: un nou espectacleSessió 10

9.4 La fotografia

•El cas espanyol

•El context internacional

Fitxes

F.48 Portada de Sgt. Pepper's

F.49 Picasso a La Californie

9.5 El cinema

•El cinema nord-americà

•Els cinemes europeus

•Altres cinemes: Japó i Brasil

•El cinema d'animació

9.6 Naixement i auge de la televisió9.7 El còmic

•Hergé i Tintín

•Revistes de parla francesa

•El panorama espanyol

•Les aventures de Corto Maltès

•El manga

•La novel·la gràfica

•Les revistes satíriques