PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS

Fonaments de l’art 2: Arquitectura i Arts Plàstiques dels segles XX i XXI. De les primeres avantguardes als nostres dies
INTRODUCCIÓ

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professors en actiu. El curs abasta la part del temari corresponent a les àrees d’arts plàstiques i arquitectura de l’assignatura «Fonaments de l’art 2» del segon curs de batxillerat dels segles XX i XX
I
.


OBJECTIUS:

1-Situar els diferents corrents estilístics en el temps i l'espai

2-Conéixer els contextos històrics dels diferents períodes.

3-Resumir les característiques dels diversos estils artístics.

4-Descriure les característiques de les diferents obres proposades

5-Comprendre l'evolució dels diferents estils

artístics i els nexes establerts entre ells.

6-Reconéixer els diferents autors per les seves i les seves obres i les seves característiques
7-Conéixer les noves tecnologies al camp artístic

8-Valorar la importància de l'obra d'art en la producció cultural europea

9-Conéixer les tècniques de conservació i restauració de l'obra d'art.
10-Valorar la tasca divulgativa dels Museus.

11-Conéixer els principals museus i la seva tasca específica conservadora, restauradora, divulgativa i educativa.
CONTINGUTS i SESSIONSSessió 1

1-ART DE LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX

Les Primeres Avantguardes(I)

-Referents històrics

-Localització i evolució artística

-Característiques generals

L'arquitectura

-Funcionalisme

Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier

-Organicisme

Frank Lloyd Wright

-Arquitectura d'avantguarda

Guerrit Rietveld, bruno Taut i Eric MendelsohnSessió 2
Les Primeres Avantguardes (II)

-Fauvisme

Henry Matisse, André derain

-Expressionisme

Ludwing Kirchner, Wassily Kandinsky, Otto Dix

-Cubisme

Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris

-Futurisme

Humberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà

-Dadaisme

Marcel Duchamp, Francis Picabia, Jean Arp

-Art abstracte

Wassily Kandinsky, Alexander Rodchenko, Kasimir Malevitch, Piet Mondrian.

-Surrealisme

René Magritte, Salvador Dalí, Jean Arp

-L'escola de París

Amadeo Modigliani, Marc Chagall, Constantin Brancusi.

Sessió 3
Les Primeres Avantguardes (III)

El Noucentisme català

L'Art Déco: El retrobament de la puresa de línies

Mestres espanyols d'avantguarda

Picasso: un geni d'avantguarda

El Surrealisme oníric de Dalí

El món microscopi de MiróAvantguardisme a Hispanoamèrica i als Estats Units

Sessió 4

Les Primeres Avantguardes (IV)

-La irrupció del racionalisme

-La Bauhaus i el naixement del disseny modern

-L’etapa de Weimar

-L’etapa de Dessau

-L’etapa de Berlin

-L’etapa americana

-La segona etapa alemanya

Cultures del món i art Contemporani

Sessió 5

2-ART DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XXLes Segones Avantguardes (I)

Referents històrics

Localització i evolució artística

Característiques generals

Del Funcionalisme a l'arquitectura d'autor

L'herència funcionalista

-Alvar Aalto

-Eero Saarinen

-Oscar Niemeyer

-D’altres autors

-L'arquitectura a Espanya

L'arquitectura postmoderna

-Robert Venturi i d’ altres autors

-High-Tech i arquitectura d'autor

-Richard Rogers i d’altres autors

Sessió 6

LES SEGONES AVANGUARDES (II)

L'Informalisme europeo

L'informalisme a França

-Jean Fautrier i d’altres autors

L'informalisme a Alemanya

L'informalisme a Espanya

Barcelona, Grup Dau al Set i d’altres autors

El grup COBRA (Copenhague, Brussel.les, Amsterdam)

L' Expressionisme abstracte americà

L'escola de Nova York

-Jackson Pollock i d’altres autors.

Sessió 7

El Pop art

El Pop art britànnic

-Richard Hamilton

-David Hockney

El Pop art nordamericà

-Andy Warhol

-Roy Lichtenstain

El Neorealisme francès

-Yves Klein

-Arman Fernàndez

La pintura figurativa a L'Espanya del desarrollisme

-Antonio López i d’altres autors

L'Abstracció postpictòrica

-Frank Estella i d’altres autors

Minimalisme

-Donal Judd i d’altres autors

Art acció i art conceptual

El Happening

-Jhon Cage i Merce Cunningham

-El Grup Fluxus

Art idea

-Joseph Kosuth i d’altres autors

Body art

-Günter Brus i d’altres autors

Land art

-Robert Smithson i d’altres autors

La Performance

-Joseph Beuys i d’altres autors

Art cinètic

-Alexander Calder i d’altres autors

Op art

-Víctor Vassarely i d’altres autors

Arte povera

-Piero Manzoni i d’altres autors

Hiperrealisme i Fotorealisme

-Richard Estes

-Antonio López i d’altres autors

Individualitats artístiques

-BALTHUS i d’altres autors

Sessió 8 L'escultura de la segona meitat del segle xx

-Henry Moore

-Albert Giacometti

-Alexander Calder

Espanya

-Pablo Picasso

-Joan Miró

-Eduardo Chillida i d’altres autors3-TENDÈNCIES POSTMODERNES

La Postmodernitat pictòrica Alemanya

-Neoexpressionisme alemany

-George Baselitz i d’altres autors

La Postmodernitat pictòrica a Itàlia

-La Transvanguarda italiana

-Francesco Clemente i d’altres autors

La Postmodernitat pictòrica als EEUU

-Neoexpressionisme americà

-Jean Michel Basquiat i d’altres autors

La Postmodernitat pictòrica a Espanya

-Miquel Barceló i d’altres autors

Altres tendències a partir del 1980

-Pattern & Decoration

-Neominimalisme

-NeopopSessió 9

-El disseny industrial, la moda, la fotografia, el cinema, la televisió i el còmic als segle xx


4-EL FET ARTÍSTIC AL S. XXI

-Referents històrics

-Localització artística

-Característiques generals

-La interdisciplinareitat creativa

-L'art i el compromís social. Activisme i ecologisme

-Les darreres tendències arquitectòniques

-La fotografia, cinema, televisió i videoartSessió 10

5-LA DONA EN L’ART DELS SEGLES XX I XI

-Les primeres avanguardes.

De començament de segle a la primera Guerra Mundial

El rol de la dona durant la Primera Guerra Mundial

El període d’entreguerres

El rol de la dona durant la Segona Guerra Mundial

-Les segones avantguardes

-La Postmodernitat

-Dona i art reivindicatiu