CURSOS 2017-18 CURSOS OPOSICIONS 2018
INDEX DE CURSOS
CURSOS DE SUPORT A LES OPOSICIONS
Presentem els cursos de suport a les oposicions. Es pretén amb aquests cursos, aportar estratègies i coneixements per a guiar l'opositor en la preparació per a afrontar les diferents proves.

El professor/ra del curs, orientarà les sessions doncs, tant al domini dels continguts i procediments, com a tutoritzar i guiar el possible desenvolupament i estructuració dels principals temes que fins ara han format part del temari d'oposicions.

Per tant, aquests cursos voldran cobrir tres vessants que han estat les constants de les últimes convocatòries d'oposicions:
1. La preparació i desenvolupament de temes del temari d'oposicions al cos de professors de Dibuix.
2. La resolució de problemes en l'àmbit del Dibuix Tècnic, i principalment de la Geometria Descriptiva.
3. La preparació d'una programació de l'àmbit de l'Educació Secundària Obligatòria i/o també del Batxillerat, i el desenvolupament d'Unitats Didàctiques amb els seus elements propis.

Per al curs de programació, s'aconsella que l'alumnat comenci a preparar la seva pròpia programació abans de que comenci el curs. D'aquesta manera es podrà guanyar temps, fer més rendible el curs, tutoritzar millor, aconsellar i donar més recursos, i aprofundir en el desenvolupament d'algunes Unitats Didàctiques.

De forma similar a aquest curs, fora bo que per la resta de cursos, els alumnes comencessin a desenvolupar per escrit els temes del temari que siguin del seu interès, ja que un dels objectius de tots els cursos, a banda de la part teòrica i procedimental, és revisar l'estructura i el desenvolupament d'aquests temes per escrit.

Tot i que restem pendents de confirmació sobre la convocatòria de les Oposicions, tenim previst de començar els cursos al Gener de 2018, just tornant de les vacances de Nadal.

Preus dels cursos:
Preus dels cursos de 15h: 55 € col•legiats i estudiants / 70€ no col•legiats.
Preus dels cursos de 30h: 110 € col•legiats i estudiants / 135€ no col•legiats.
Preus dels cursos de 45 h: 165 € col·legiats i estudiants / 190 € no col·legiats.

La matricula és oberta: es poden fer reserves de matricula amb la
Butlleta de Matriculació

MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ
Títol : GEOMETRIA DESCRIPTIVA
Professor: Pere Mon
Curs de 45 h.
Dates: A confirmar.
Horari: 18 sessions de 2,30 h.
Resum del curs:
Les sessions estarán dividides en explicacions teòriques i la realització de treballs i projectes pràctics que permetin desenvolupar els coneixements teòrics adquirits.
Interseccions entre figures. Desenvolupament. Maquetes
Ombres pròpies i projectades
Sistema cònic. Perspectica cònica
Sistema acotat. Projecció de elements geomètrics i figures elementals. Aplicació a la resolució de problemes de cobertes i terrenys.
Estructura d’un projecte. Sistema de vistes, representació de figures, seccions, sistema d’acotació...
Títol:
DISSENY GRÀFIC ASSISTIT PER ORDINADOR (CAD)
Professora: Janina Puig
Curs de 15 h.
Dates: A confirmar
Horari: 5 sessions de 3 h.
Resum del curs:
Una de les finalitats de la matèria d’Educació Visual i Plàstica de l'ESO, és introduir l’alumne en el domini de la comunicació visual, la creació de continguts de caire visual, i les noves tecnologies associades. En aquest sentit, el programari cada cop més estès a les aules de d’ESO (i també de Batxillerat), i també inclos com a eina bàsica a les publicacions de llibres de text oficials de les principals editorials del nostre entorn, és l’AutoCAD, que s’utilitza cada vegada més a tots els programes de formació i als capítols d’edició d’imatge i projectació de les principals editorials.
Mitjançant aquest curs els alumnes adquiriran capacitats a l’hora de dibuixar paramètricament, manipular objectes i gestionar correctament ‘blocs’, ‘capes’ i estils d’impressió amb el programa AutoCAD.Títol:
CURS DE PROGRAMACIÓ PER A SECUNDÀRIA I BATXILLERAT EN L'ÀREA D'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
Professor: Conxa martínez i Antonio Zúñiga
Dates: A confirmar.
Curs de 30 h.
Horari: Curs de 30h, en sessions de 2 h. Una part del curs de 10 h comuna i una altra separada en funció de si l'alumne fa una programació d'ESO o fa una programació d'una matèria del Batxillerat de modalitat d'Arts.
Rseum de continguts:
Curs orientat a la formació del professorat aspirant a les oposicions de docent en secundaria que cobrirà les necessitats del coneixement del procès de programació de les matèries, atenent a la legalitat vigent, a la idea de transversalitat i a la programació concreta de metèries de l'entorn de l'educació visual i plàstica.


Títol:
L'AXONOMETRIA, FONAMENTS I DESENVOLUPAMENT TEMÀTIC, CONSTRUCCIÓ I SOLUCIÓ DE PROBLEMES
Professor: Francesc Martínez
Dates: A confirmar
Curs de 30 h.
Horari: 10 sessions de 3 h.
Resum del curs:
El present curs s'ha dissenyat per ser una eficaç eina de recolzament i preparació pels opositors de l'especialitat de Dibuix. S'ofereix, a més, la tutorització de les tasques d'investigació i elaboració de materials que l'alumnat porti a terme.


Títol:
TEMES D'HISTÒRIA DE L'ART I LA SEVA PREPARACIÓ PER A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
Professor: Francesc Martínez
Dates: A confirmar
Curs de 30 h.
Horari: 10 sessions de 3 h.
Resum del curs:
El present curs s'ha dissenyat per ser una eficaç eina de recolzament i preparació pels opositors de l'especialitat de Dibuix. S'ofereix, a més, la tutorització de les tasques d'investigació i elaboració de materials que l'alumnat porti a terme en l'àmbit de la Història de l'Art.

ELS CURSOS