PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURSOS DE SUPORT A LES OPOSICIONS.


Preus dels cursos:
Preus dels cursos de 15h: 55 € col•legiats i estudiants / 70€ no col•legiats.
Preus dels cursos de 30h: 110 € col•legiats i estudiants / 135€ no col•legiats.
Preus dels cursos de 45 h: 165 € col·legiats i estudiants / 190 € no col·legiats.

La matricula és oberta: es poden fer reserves de matricula amb la
Butlleta de Matriculació

MATRICULACIÓ
CONTACTE
NOU CURS D’INTRODUCCIÓ AL SISTEMA DIÈDRIC A TARRAGONA
TÍTOL: SISTEMA DIÈDRIC 1.
NOMBRE D’HORES: 15 hores.
ADREÇAT A PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA: ESO, BATXILLERAT, ESCOLES D’ARTS.
PRINCIPALS CONTINGUTS: Introducció al Sistema Dièdric. La representació del punt, recta i pla. Criteris de pertinença. Rectes notables del pla. Paral·lelisme i perpendicularitat. Interseccions/ Visibilitat. Moviments. Canvis de pla, girs i abatiments
LLOC: INS Martí Franqués, Tarragona. http://www.institutmartifranques.com
DATES DE LES SESSIONS: 5-2; 15-2; 19-2; 26-2; 5-3; 12-3
HORARI: De 18 a 20,30 h
MATRICULACIÓ: Fins el dia 2 de febrer
Nota:
La immediatesa amb la que s'ha hagut de programar aquest curs no fa possible, de moment, el seu reconeixement pel Departament d'Ensenyament.