CURSOS 2017-18 CURSOS DE SUPORT A LES OPOSICIONS
INDEX DE CURSOS
CURSOS DE SUPORT A LES OPOSICIONS.
Presentem els cursos de suport a les oposicions. Es pretén amb aquests cursos, aportar estratègies i coneixements que poden ayudar en la preparació inicial per a afrontar les diferents proves.

El professor/ra del curs, orientarà les sessions doncs, tant al domini dels continguts i procediments, com a tutoritzar i guiar el possible desenvolupament i estructuració dels principals continguts.

Aquests cursos voldran cobrir tres vessants :
1. La preparació i desenvolupament de temes propis de l'especialitat.
2. La resolució de problemes en l'àmbit del Dibuix Tècnic, i principalment de la Geometria Descriptiva.
3. La preparació d'una programació de l'àmbit de l'Educació Secundària Obligatòria i/o també del Batxillerat, i el desenvolupament d'Unitats Didàctiques amb els seus elements propis.

Per al curs de programació, s'aconsella que l'alumnat comenci a preparar la seva pròpia programació abans de que comenci el curs. D'aquesta manera es podrà avançar temps, fer més rendible el curs, tutoritzar millor, aconsellar i donar més recursos, i aprofundir en el desenvolupament d'algunes Unitats Didàctiques.

Preus dels cursos:
Preus dels cursos de 15h: 55 € col•legiats i estudiants / 70€ no col•legiats.
Preus dels cursos de 30h: 110 € col•legiats i estudiants / 135€ no col•legiats.
Preus dels cursos de 45 h: 165 € col·legiats i estudiants / 190 € no col·legiats.

La matricula és oberta: es poden fer reserves de matricula amb la
Butlleta de Matriculació

MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ
Títol : GEOMETRIA DESCRIPTIVA
Professor: Pere Mon
Curs de 45 h.
Dates:
GRUP DE DILLUNS: inici dia 15 de gener.
GRUP DE DIVENDRES: inici dia 12 de gener.
HORARIS: de 18:00 a 21:00h.


Resum del curs:
Les sessions estarán dividides en explicacions teòriques i la realització de treballs i projectes pràctics que permetin desenvolupar els coneixements teòrics adquirits.
Interseccions entre figures. Desenvolupament. Maquetes
Ombres pròpies i projectades
Sistema cònic. Perspectica cònica
Sistema acotat. Projecció de elements geomètrics i figures elementals. Aplicació a la resolució de problemes de cobertes i terrenys.
Estructura d’un projecte. Sistema de vistes, representació de figures, seccions, sistema d’acotació...
Títol: DISSENY GRÀFIC ASSISTIT PER ORDINADOR (CA D) ( CURS ANUL·LAT )
Professora: Janina Puig
Curs de 15 h.
Dates: DIVENDRES del 12/1 al 16/2, de 18:30 a 21:00 h.
Horari: 5 sessions de 3 h.


Resum del curs:
Una de les finalitats de la matèria d’Educació Visual i Plàstica de l'ESO, és introduir l’alumne en el domini de la comunicació visual, la creació de continguts de caire visual, i les noves tecnologies associades. En aquest sentit, el programari cada cop més estès a les aules de d’ESO (i també de Batxillerat), i també inclos com a eina bàsica a les publicacions de llibres de text oficials de les principals editorials del nostre entorn, és l’AutoCAD, que s’utilitza cada vegada més a tots els programes de formació i als capítols d’edició d’imatge i projectació de les principals editorials.
Mitjançant aquest curs els alumnes adquiriran capacitats a l’hora de dibuixar paramètricament, manipular objectes i gestionar correctament ‘blocs’, ‘capes’ i estils d’impressió amb el programa AutoCAD.Títol: CURS DE PROGRAMACIÓ PER A SECUNDÀRIA I BATXILLERAT EN L'ÀREA D'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
Professor: Conxa martínez i Antonio Zúñiga
Dates:
GRUP DE DISSABTE: inici dia 13 de gener.
GRUP DE DIVENDRES: inici dia 19 de gener.


Horari: Curs de 30h. Una part del curs de 10 h comuna i una altra separada en funció de si l'alumne fa una programació d'ESO o fa una programació d'una matèria del Batxillerat de modalitat d'Arts, i si el nombre d'alumnes ho permet.
Resum de continguts:
Curs orientat a la formació del professorat aspirant a les oposicions de docent en secundaria que cobrirà les necessitats del coneixement del procès de programació de les matèries, atenent a la legalitat vigent, a la idea de transversalitat i a la programació concreta de metèries de l'entorn de l'educació visual i plàstica.


Títol: L'AXONOMETRIA, FONAMENTS I DESENVOLUPAMENT TEMÀTIC, CONSTRUCCIÓ I SOLUCIÓ DE PROBLEMES
Professor: Francesc Martínez
Dates: DIMARTS del 16/1 al 9/4, de 18:30 a 21:00 h.
Curs de 30 h.
Horari: 10 sessions de 3 h.


Resum del curs:
El present curs s'ha dissenyat per ser una eficaç eina de recolzament i preparació pels opositors de l'especialitat de Dibuix. S'ofereix, a més, la tutorització de les tasques d'investigació i elaboració de materials que l'alumnat porti a terme.


Títol: TEMES D'HISTÒRIA DE L'ART I LA SEVA PREPARACIÓ PER A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
Professor: Francesc Martínez
Dates: DIMECRES del 10/1 al 28/3, de 18:30 a 21:00 h.
Curs de 30 h.
Horari: 10 sessions de 3 h.


Resum del curs:
El present curs s'ha dissenyat per ser una eficaç eina de recolzament i preparació pels opositors de l'especialitat de Dibuix. S'ofereix, a més, la tutorització de les tasques d'investigació i elaboració de materials que l'alumnat porti a terme en l'àmbit de la Història de l'Art.

ELS CURSOS
AVÍS:

Tot i que vam informar de que la Matricula estava tancada, volem explicar que hem tingut problemes informàtics greus aquestes festes, que estem solucionant. Estem revisant les llistes i hem vist que podem continuar matriculant algunes persones en diferents cursos, com ara:

AXONOMÈTRIC (NO QUEDEN PLACES, MATRICULA TANCADA)
PROGRAMACIÓ
(NO QUEDEN PLACES, MATRICULA TANCADA)
HISTÒRIA DE L'ART ( ja ha començat, però quedem places)
GEOMETRIA DESCRIPTIVA
(NO QUEDEN PLACES, MATRICULA TANCADA)

Correcció d'errors:
El curs d'Axonomètric es fa en dimarts i comença el dia 16 de gener.


L'Oficina tornarà a estar operativa a partir de demà dilluns 8 de Gener a partir de les 17 h. si teniu algun dubte, truqueu al 933179684

Disculpeu les molèsties.