PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

ACCÈS AL MOODLE COLBACAT
( per alumnes inscrits als cursos de formació on-line )
AVÍS IMPORTANT:

COLBACAT no confirmarà cap reserva de plaça, cap matricula, a cap persona que no hagi enviat el formulari d'inscripció i també el comprovant bancari de pagament. Per tant, haver omplert el formulari i/o haver pagat un curs, no garanteix la plaça si no s'ha enviat el comprovant bancari indicant el nom del curs i el nom de la persona per correu electrònic a: colbacat@colbacat.cat Només quan s'ha enviat el comprovant bancari de pagament del curs, COLBACAT procedirà a confirmar de la reserva de la plaça. Abans de fer el pagament, truqueu a COLBACAT per a confirmar si aquell curs té places disponibles. ______________________________________________
EDICIÓ ACTUAL:

CURSOS D'HIVER-PRIMAVERA 2019-2020
Inici: Novembre i Gener de Matricula: a partir del 15 de Novembre
últim dia de matricula: 5 dies abans del començament de cada curs
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT. BENVINGUTS/DES

 

 

PROGRAMA DE CURSOS

D’HIVERN-PRIMAVERA, 2020

(Nota: si la demanada de cursos de suport a les oposicions augmenta, potser es programaran alguns cursos més)

 

 

NÚM.

TÍTOL DEL CURS

DATA D’INICI

DATA D’ACABAMENT

DIA DE LA SETMANA

NOMBRE D’HORES

NOMBRE DE SESSIONS

LLOC ON S’IMPARTEIX

PROFESSOR/RA

DOSSIER/

MATERIAL: L’alumne l’abonarà el primer dia a la recepció de COLBACAT

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE

1

Temes d’Història de l’Art i la seva preparació per a l’Educació Secundària. (II). Del Renaixement al Neoclàssic

 

Més informació.

 

CURS RECOMANAT: SUPORT A LA PREPARACIÓ D’OPOSICIONS

 

Més informació.

 

17/1/20

20/3/20

DIVENDRES

30

10

COLBACAT

FRANCESC MARTÍNEZ

Dossier d’apunts que s’enviarà per correu electrònic ( sense cost)

LLibreta d’apunts i bolígraf o altres mitjans de prendre apunts.

2

Sistema axonomètric:

fonaments teòrics i resolució de construccions complexes.

 

CURS RECOMANAT: SUPORT A LA PREPARACIÓ D’OPOSICIONS

 

 

Més informació.

 

13-1-2020

23-3-2020

Dilluns

30

10

COLBACAT

FRANCESC MARTÍNEZ

Dossier d’apunts que s’enviarà per correu electrònic ( sense cost)

ESTRIS DE DIBUIX TÈCNIC (escaire, cartabó, regle, compàs, llapis, paper DIN A-4).

3

Fonaments de l’art 2. Part II. Primera meitat del segle XX

 

CURS RECOMANAT: Preparació de les matèries de Fonaments de les Arts i Història de l’Art

 

 

Més informació.

 

16-1-2020

19-3-2020

DIJOUS

30

10

COLBACAT

FRANCESC MARTÍNEZ

Dossier d’apunts que s’enviarà per correu electrònic ( sense cost)

LLibreta d’apunts i bolígraf o altres mitjans de prendre apunts.

4

La classe de visual i plàstica: crear, experimentar, intercanviar i aprendre.

 

AQUEST CURS ACREDITA EL PERFIL DE PLÀSTICA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA AMB 3O HORES.

 

 

 

Més informació.

 

18-1-2020

15-2-2020

DISSABTES de 9-15 h.

 

30

5 jornades.

 

Calendari: 18/1/20   (sessions 1-2) 

25/1/20  (sessions 3-4)

1/2/20  (sessions 5-6)

8/2/20  (sessions 7-8) 

15/2/20  (sessions 9-10)

COLBACAT i als Museus de referència seleccionats.

MERCÈ GUIU

Sense Dossier

MATERIAL INCLÓS EN EL PREU DE MATRICULA

5

Sistema dièdric. Nivell 2

 

Més informació.

 

14-1-2020

17-3-2020

DIMARTS

30

10 sessions.

 

Calendari: GENER: 14-21-28; FEBRER: 4-11-18-25; MARÇ: 3-10-17

COLBACAT

PERE MON

El professor distribueix els exercicis en PDF i l’alumne se’ls ha d’imprimir.

ESTRIS DE DIBUIX TÈCNIC (escaire, cartabó, regle, compàs, llapis, paper DIN A-4).

6

Sistema dièdric. Nivell 3

 

Més informació.

 

CURS RECOMANAT: SUPORT A LA PREPARACIÓ D’OPOSICIONS

 

13-1-2020

20-4-2020

DILLUNS

45.

15 sessions.

 

Calendari: Calendari: GENER: 13-20-27; FEBRER: 3-10-17-24; MARÇ: 2-9-16-23-30; ABRIL: 20-27; MAIG: 4

COLBACAT

PERE MON

7

La programació didàctica

 

Més informació.

 

CURS RECOMANAT: SUPORT A LA PREPARACIÓ D’OPOSICIONS

 

(Possibilitat de fer un segon grup si hi ha suficient demanda)

 

15-2-2020

28-3-2020

Divendres de 18 a 21h

Dissabtes de 9 a 13 h

40

4 sessions de 3 hores

7 sessions de 4 hores.

 

Calendari: 15-2;22-2;29-2;6-3;7-3;13-3;14-3;20-3;21-3;27-3;28-3

 

COLBACAT

CONXA MARTÍNEZ / ANDRÉS TORRES

NO

LLibreta d’apunts i bolígraf o altres mitjans de prendre apunts.

8

L’eina de l’art en els aprenentatges basats en projectes a l’ESO.

 

AQUEST CURS ACREDITA EL PERFIL DE Metodologies amb enfocament globalitzat, amb 40 hores.

 

 

Més informació.

 

 

13-01-2020

05-04-2020

LLIURAMENT SEMANAL DE TASQUES

40

6 MODULS

ON-LINE

MARÍA JOSÉ LOZANO I SARA MILIAN

Curs virtual a Moodle amb diferents enllaços a documents, imatges, vídeos, etc.

 

Connexió a Internet, amb ordinador o tauleta digital.

Per a les activitats pràctiques, tot i que hi ha alternatives, es necessita: paper de tipologia diversa (dibuix, seda, cartolina...), estris de dibuix i pintura, material per reutilitzar i cola i un dispositiu per a la captació d’imatges i apps bàsiques.

 

 

CURSOS A LA PROVINCIA DE TARRAGONA

NÚM.

TÍTOL DEL CURS

DATA D’INICI

DATA D’ACABAMENT

DIA DE LA SETMANA

NOMBRE D’HORES

NOMBRE DE SESSIONS

LLOC ON S’IMPARTEIX

PROFESSOR/RA

DOSSIER/

MATERIA. ( en cas de dossier: L’alumne l’abonarà el primer dia)

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE

12

El Sistema Dièdric. Part 1

 

Més informació.

21-11-2019

09 -01-2020

DIJOUS, de 17’30 a 20’30 h

15

5

INS MARTÍ FRANQUES.TARRAGONA

SUSANA MENA

El professor distribueix els exercicis en PDF i l’alumne se’ls ha d’imprimir.

ESTRIS DE DIBUIX TÈCNIC (escaire, cartabó, regle, compàs, llapis, paper DIN A-4).

13

El Sistema Dièdric. Part 2

 

Més informació.

16-01-2020

13-02-2020

DIJOUS, de 17’30 a 20’30 h

15

5

INS MARTÍ FRANQUES.TARRAGONA

SUSANA MENA

El professor distribueix els exercicis en PDF i l’alumne se’ls ha d’imprimir.

ESTRIS DE DIBUIX TÈCNIC (escaire, cartabó, regle, compàs, llapis, paper DIN A-4).

 

 

 

HORARIS i AULES, CURSOS D’HIVERN-PRIMAVERA, 2020: 

CURSOS PRESENCIALS i ON-LINE.

SEU DE COLBACAT- BCN

 

 

OCTUBRE-GENER

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

AULA PATI INTERIOR

18-21 h

Sistema dièdric. Nivell 3

 

Sistema dièdric. Nivell 2

 

 

 

La programació didàctica

 

 

AULA CARRER DIPUTACIÓ

9-13 h

 

La programació didàctica

 

 

9-15 h

 

 

La classe de visual i plàstica: crear, experimentar, intercanviar i aprendre.

 

18-21 h

Sistema axonomètric:

fonaments teòrics i resolució de construccions complexes.

 

 

 

Fonaments de l’art 2. Part II. Primera meitat del segle XX

 

Temes d’Història de l’Art i la seva preparació per a l’Educació Secundària. (II). Del Renaixement al Neoclàssic

 

 

ONLINE

L’eina de l’art en els aprenentatges basats en projectes a l’ESO.