PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS
APRENENTATGE DES DEL COS: formació en eines per als educadors/es del s.XX
(Edició a Barcelona, lloc a determinar)


INTRODUCCIÓ

Aprenentatge des del cos és un curs de formació continuada, pensat per a educadors/es que busquen nous recursos per a afrontar els reptes que exigeix el nou context educatiu. Un context en el qual la figura de l’educador/a es transforma, es reubica dins l’aula i requereix de noves estratègies pedagògiques i habilitats personals.

Es tracta d’una formació vivencial que ofereix eines per la COMPRENSIÓ de diversos aspectes entorn de l’educació: l’atenció eficient, l’aprenentatge corporal i emocional i els processos creatius.

Parteix de l’experimentació com disposició a l'aprenentatge, en un procés d'aprenentatge invers que facilita la predisposició i vivència interna i permet: atendre, viure, sentir, reflexionar i comprendre.

L’objectiu central de la formació és proporcionar als educadors/es eines pedagògiques per posicionar-se davant les noves demandes del context educatiu.
Això implica:
• Viure una forma d’aprenentatge basada en la comprensió des de l’experiència.
• Adquirir eines per a un lideratge i acompanyament comprensiu i creatius.
• Construir pràctiques que ens ajudaran a sostenir en el temps els aprenentatges adquirits.

Objectius específics:
• Formar els/les docents en eines que impliquen considerar l’atenció, el cos, les emocions, les habilitats i creativitat com a elements fonamentals del procés d’aprenentatge.
• Capacitar-los en metodologies de treball i aprenentatge experiencial.
• Proporcionar-los eines que els permetin comprendre el seu ésser educador i posicionar-se en el nou context educatiu.
• Proporcionar recursos i estratègies per a la dinamització dels espais de comunicació eficaç en el context educatiu. • El ser educador/a
• Comprendre la manera de ser
• El subjecte emocional en l’aprenentatge
• La gestió de l’atenció i el desenvolupament de la presència a l’aula
• Crear relacions d’aprenentatge
• Del subjecte creatiu a la col·le

RESUM DE CONTINGUTS
El ser educador/a
• Introducció a la formació (programa, metodologia, material, pla de treball...)
• Mecanismes construïts: valors, creences i hàbits del ser educador/a
• Posant noves bases: nous recursos i camps d’aprenentatge
• El procés d’aprenentatge i el cos de l’aprenent .

Comprendre la manera de ser:
• Comprendre la manera de ser
• Comprendre l’alumne en el sistema-aula
• Recursos i estratègies per a atendre la diversitat dels alumnes

El subjecte emocional en l’aprenentatge
• Reconèixer i regular el món emocional
• La comprensió emocional en el procés d’educació i aprenentatge
• Consideració als mecanismes de relació amb els altres i estratègies de resolució dels conflictes.
• El vincle en les relacions d’aprenentatge i cooperació.

Gestió de l’atenció, relacions d’aprenentatge i desenvolupament de la presència a l’aula
• Reconèixer els tipus de distribució d'atenció, l’atenció plena (mindfulness) i la importància de l'atenció plena continua (meditació).
• La ment i la funció cognitiva en l’aprenentatge
• Disposicions comunicatives per a l’aprenentatge
• Presència comunicativa
• Recursos didàctics per a sostenir l’atenció presencial a l’aula

Del subjecte creatiu a la col·lectivitat
• La creativitat com a forma de fluir
• La intuïció com a eina discernitiva
• Reconèixer i potenciar les pròpies habilitats i les dels altres
• El poder de la creació col·lectiva en el procés d’aprenentatge
Conclusions del procés de formació col·lectiu.

Temps destinat al treball personal que formarà part del procés d'avaluació.