PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
Matriculació i preus
MATRICULACIÓ
CONTACTE
© antonioaguirre
INSTRUCCIONS DE MATRICULACIÓ


Instruccions i condicions:

1. La matriculació es pot realitzar mitjançant una transferència bancària o ingrés al compte indicat a la butlleta d'inscripció. Caldrà indicar el codi o el títol del curs, i el vostre nom i NIF / NIE o Passaport.
S'enviarà la butlleta d'inscripció i el comprovant de pagament del banc, on constin les dades suficients ( nom/cognom, import transferit, compte bancari de colbacat, nom del curs), per correu electrònic a: colbacat@colbacat.cat , o per correu postal a COLBACAT C/ Diputació, 294 2n 2a 08009-Barcelona.


2. COLBACAT es reserva el dret d'anul·lar el curs en cas de no cobrir la matricula mínima establerta. Una vegada començat el curs no s'efectuarà la devolució de l'import. Només es tornarà l'import de la matricula quan el curs sigui anul·lat. En cas de no haver efectuat el pagament 5 díes abans del començament del curs, es perdrà el dret de matricula. En el cas de ser estudiant universitari d'últim curs de carrera, caldrà que s'enviï un document que acrediti aquesta situació. Aquest document s'enviarà per fax o per correu electrònic. No es considerarà formalitzada la matricula fins que no s'hagi rebut aquest document acreditatiu. En el cas dels estudiants, els cursos no seran reconeguts pel Departament d'Ensenyament, a efectes de mèrits, en no tenir situació laboral a la docència. Consulteu-nos la vostra situació en cas d'estar apuntats a llistes o borses de treball.

3. Preu reduït: S'aplicarà el 50 % del preu corresponent als casos següents: Aturats, Jubilats i minusvalideses. Cal enviar per correu electrònic o fax el document acreditatiu en cada cas. No es considerarà formalitzada la matricula fins que no s'hagi rebut aquest document acreditatiu.. Però si els cursos són de 15 h. s'aplicarà un 10 %.


BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ