PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

La classe de Visual i Plàstica: un espai de creació i aprenentatge amb recursos pràctics i senzills!

( Edició a Barcelona - Seu de COLBACAT i diferents Museus de Barcelona)

PERFIL DOCENT: CURS RECONEGUT EN EDICIONS ANTERIORS PER ACREDITAR EL PERFIL DE VISUAL I PLÀSTICA DE DOCENTS DE PRIMÀRIA. ACTUALMENT EN TRÀMIT DE RECONEIXEMENT


INTRODUCCIÓ

Aquesta formació donarà una base teòrica sobre el currículum de Visual i Plàstica així com recursos organitzatius i metodològics per treballar l´àrea de visual i plàstica mitjançant la realització d´activitats que desenvoluparan la creativitat i imaginació de l´alumne i motivaran el seu aprenentatge.

Dissenyo la classe de VIP com un procés de descoberta, de reflexió i anàlisi per gaudir des del coneixement i des de
l´emoció i plantejo activitats per fer en treball cooperatiu, ambients i/o tallers per donar a conèixer diferents espais organitzatius i metodologies de treball.

Experimentarem amb diferents materials, re-cursos i procediments per tal d'enriquir les capa-citats artístiques de l'alumnat. Observarem, plani-ficarem i experimentarem.

Es combinaran classes pràctiques amb visites pedagògiques a museus per apropar l´alumne a l´obra d´art.OBJECTIUS

. Conèixer el currículum de visual i plàstica.

. Planificar i executar moments dedicats a l'observació, el raonament i la comunicació a partir de l’art.

. Generar contextos d'aprenentatge creatius a l’aula.

. Plantejar la VIP com un procés de descoberta, reflexió i creació a l´aula.

. Relacionar la VIP amb projectes d´altres àmbits i crear propostes interdisciplinars i globalitzadores.

. Conèixer diferents tècniques artístiques.

. Aprendre els elements del llenguatge plàstic: forma, volum, linea i color.

. Fer visites pedagògiques a museus de referència.
RESUM DE CONTINGUTS


Presentació del curs.

El curriculum de l´àrea de visual i plàstica.
Base teòrica: Les dimensions, les competències, els continguts que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, les orientacions metodològiques i l’avaluació.

Volum. Desenvolupem la creativitat amb l´ús del paper mache I filferro.

Carvat amb planxes de linoleum, foam i elements naturals com la patata, pastanaga,llimona…
Estampació.
Planificació i disseny per fabricar tampons senzills i vistosos.

Teoria i pràctica de les diferents tècniques plàstiques.
Tècniques seques: llapis grafit,llapis color (fusta i aquarel.lable),el carbó i el pastel.
Tècniques humides: l´aquarella, tempera, gouache i tintes.
Tècniques grasses: les ceres i les ceres aquarel.lables.
Tècniques mixtes: dibuix, collage, fregat, transparències i drapejat.

L´aquarel.la i les seves múltiples aplicacions. Textures i efectes en
l´us de l´aquarel.la. Un món a descobrir. La teoria del color.

Fem joguines amb material reciclat

Teoria i pràctica dels elements del llenguatge plàstic.

Sessió de dibuix on location. Eduquem la nostra mirada davant
l´obra d´art. Com apropar-nos i captar l´essencia per poder dibuixar in situ.

Visita pedagògica a un museu. Visual thinking strategies una metodologia de treball.

Visita pedagògica a un museu.

Visita pedagògica a un museu.

.© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS