PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

La classe de visual i plàstica: crear, experimentar, intercanviar i aprendre.

( Edició a Barcelona - Seu de COLBACAT i diferents Museus de Barcelona)

PERFIL DOCENT DE PLÀSTICA DE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
AQUEST CURS ACREDITAR EL PERFIL DE VISUAL I PLÀSTICA DE DOCENTS DE PRIMÀRIA AMB 30 HORES .


INTRODUCCIÓ

Aquesta formació donarà una base teòrica sobre el currículum de Visual i Plàstica així com recursos organitzatius i metodològics per treballar l´àrea de visual i plàstica mitjançant la realització d´activitats que desenvoluparan l creativitat i imaginació de l´alumne i motivaran el seu aprenentatge.

Dissenyo la classe de VIP com un procés de descoberta, de reflexió i anàlisi per gaudir des del coneixement i des de l´emoció i plantejo activitats per fer en treball cooperatiu, ambients i/o tallers per donar a conèixer diferents espais organitzatius i metodologies de treball.

Experimentarem amb diferents materials, recur-sos i procediments per tal d'enriquir les capaci-tats artístiques de l'alumnat. Observarem, planifi-carem i experimentarem.

Es combinaran classes pràctiques amb visites pedagògiques a museus per apropar l´alumne a l´obra
d´art.

OBJECTIUS

. Conèixer el currículum de visual i plàstica.

. Planificar i executar moments dedicats a l'observació, el raonament i la comunicació a partir de l’art.

. Generar contextos d'aprenentatge creatius a l’aula.

. Plantejar la VIP com un procés de descoberta, reflexió i creació a l´aula.

. Conèixer diferents tècniques artístiques.

. Aprendre els elements del llenguatge plàstic: forma, volum, linea i color.
. Aprendre els tres eixos de la visual i plàstica: el dibuix, el volum i el color.

. Fer visites pedagògiques a museus de referència.

. Dibuixar on location.

RESUM DE CONTINGUTS


. El patrimoni i les manifestacions artístiques.
. Elements bàsics del llenguatge visual: forma, color, traç i volum.
. Els tres eixos de la visual i plàstica: el dibuix, el volum i el color.
. Tècniques seques, humides, grasses i mixtes pròpies dels diferents llenguatges artístics.
. El carvat.
. Material reciclat a l´àrea de visual i plàstica.
. Imaginació i creativitat en l´expressió i comunicació artística.
. Interés, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i dels altres.


Sessió 1

Presentació del curs.

Presentació del currículum de l´àrea de visual i plàstica. Base teòrica: Les dimensions, les competències, els continguts, les orientacions metodològiques i l’avaluació.

Sessió 2

Carvat amb planxes i amb elements naturals. L´estampació.
L´ús de la tinta xinesa a la pedra.

Planificació i disseny per fabricar tampons senzills I vistosos.

Sessió 3

L´aquarel.la i les seves múltiples aplicacions.

Textures i efectes en l´ús de l´aquarel.la.

Sessió 4

Les tècniques plàstiques. Teoria i pràctica.

Tècniques seques: llapis grafit,llapis color (fusta i aquarel.lable),el carbó i el pastel,el posca,llapis bicolor.

Tècniques humides: l´aquarella, tempera, gouache i tintes.

Tècniques grasses: les ceres i les ceres aquarel.lables.

Tècniques mixtes: dibuix, collage, fregat, transparències i drapejat.

El Frottage, dripping, assemblage i collage.


Sessió 5

Propostes concretes per treballar l´obra de Mondrian, Warhol i Tapies.


Sessió 6

Ens fem le nostres joguines?

Vinga som-hi!


Sessió 7

Teoria i pràctica dels elements del llenguatge plàstic.

Els tres eixos de la visual i plàstica: el dibuix, el volum i el color. Activitats pràctiques.

Sessió de dibuix on location. Eduquem la nostra mirada davant l´obra d´art. Dibuixem in situ al museu.


Sessió 8

Visita pedagògica a un museu.

Visual thinking strategies una metodologia de treball.


Sessió 9

Visita pedagògica a un museu.


Sessió 10

Visita pedagògica a un museu.
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS