CURSOS 2017 COLBACAT - ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
INDEX DE CURSOS
CURS E1 i E2: TÈCNIQUES DE TORN
El torn és el nom més popular que reben diferents tipus d'enginys giratoris, usats pels artesans del fang per crear peça o atuell a partir de la pella de fang o pasta ceràmica. El torn de terrissaire és l'element mecànic de major importància en el procés de la creació de peces ceràmiques.
Aquest curs va dirigit a aquelles persones que vulguin introduir-se al món del torn com per a aquelles persones que volen millorar la seva tècnica


Objectius:


Tècniques de torn és un curs essencialment pràctic en que a través de propostes creatives es volen assolir els següents coneixements i habilitats:

-Conèixer les característiques dels diferents tipus d'argiles i el seu manipulat
-El maneig del torn elèctric i les seves tècniques de treball.
-El tornejat de diferents formes ceràmiques
- Diferents sistemes d’elaboració de les peces de ceràmiques.
- Els processos de decoració ceràmica
- Esmaltar productes ceràmics artesanals
- Cocció de les peces ceràmiques artesanals

Continguts:

• Argiles:
Introducció i manipulació de les argiles.
L'argila com a eix central de la ceràmica.
Origen de les argiles.
Les propietats més importants de les argiles per deixar-se modelar.
Diferents tipus d'argila; vermelles, blanques, acolorides.
Diferents composicions de les argiles.
Precaucions en la manipulació de les argiles.
Pastat, ampolles d'aire, contracció i assecat. Recuperació de les argiles.
Pastat manual i mecànic.
Processos de cocció.


El torn:
• Manipulació del torn elèctric.
• Situació i postures físiques en el torn.
• Quantitat d'aigua necessària per tornejar.
• Com col•locar les argiles sobre el plat del torn.
• Postures físiques per aprendre a centrar.
• Posicions de les mans.
• Pressió de les mans i los braços. Centrat de argila.
• Com afegir argila per seguir practicant.

Obrir:
• Què vol dir treballar sobre pella.
• Marcar per saber la mida de la peça.
• Obrir segons la peça a realitzar.
• Obrir segons la peça a realitzar.
• Marcat.
MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS
© antonioaguirre
La pinça:
• Primera pinça per repartir la argila.
• Segona pinça per ordenar la forma.
• Repassar la forma amb mig bol per deixar la peça polida.

• Cilindre:
• El cilindre com inici de qualsevol peça.
• Angle recte per aprofitament de tota la argila.
• Tancat de boques per obtenció de les formes.

• Acabat i repassats:
• Grau de humitat que ha de tenir una peça per poder ser polida.
• Polir la forma.
• Característiques de la forma.
• Polir el bol.
• Polir el plat.
• Polir el gerro.
• Assecat de les peces.
• Decoració de les peces.
• Esmaltat.
• Forn i cocció.
• Control de forns i corbes de cocció.
SESSIONS


Es faran les sessions següents:

5 sessions de 7h
1 sessió de 2h