Breu història de COLBACAT

Els antecedents dels actuals Col.legis Oficials de Doctors i Llicenciats en Belles Arts els trobem abans de l'any 1955 en les Agrupacions de Professors de Dibuix que juntament amb la seva organització i serveis van passar a integrar-se durant l'any 1957 als Col.legis Oficials de Professors de Dibuix que es van fundar de conformitat en l'article 1 del decret del 9 de Desembre de 1955. Posteriorment a la creació de les Facultats de Belles Arts i a les noves titulacions acadèmiques, es va fer una nova integració i fusió durant l'any 1982: el Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix.(Real Decret 882/1982, a 26 de Març). La constitució dels Col.legis en aquelles localitats on ve reconeguda la seva existència està condicionada a les necessitats i circumstàncies concurrents en les col.lectivitats de professionals que resideixen en les mateixes. Cada Col.legi té assignada una demarcació territorial on pot exercir la jurisdicció necessària per a acomplir les finalitats legalment reconegudes. Dins de cada demarcació territorial i depenent del Col.legi respectiu es poden organitzar Delegacions en aquelles poblacions on hi hagi com a mínim vint Llicenciats o Professors de Dibuix. Existeixen els Col.legis Oficials de Madrid, Barcelona, València Aragó i Sevilla. Tots els Col.legis Oficials es vinculen al Consell General dels Col.legis Oficials de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix.(Real Decret 395/1996, a 4 de Març). En els últims anys, el nostre Col·legi ha fet l'adaptació a l'àmbit autonòmic d'acord amb la llei catalana de col·legis professionals i disposa d'uns Estatuts acords amb aquesta llei.
Correu electrònic
Facebook

Parla amb nosaltres

Tel: 933179684 (tardes)
Tuiter