Junta de Govern

ÒRGANS COL·LEGIATS I MARC LEGAL

El Govern del Col.legi Oficial correspon a L'Assemblea General de Col.legiats i a la Junta de Govern. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de decisió i està integrada per la totalitat dels col.legiats inscrits. La Junta de Govern actua com a òrgan d'execució i de gestió dels acords presos en l'Assemblea i per el desenvolupament habitual de l'administració. Els càrrecs de la Junta de Govern es renoven cada 4 anys, d'acord amb el procediment que senyala el Reglament d'ordre intern del Col.legi.

JUNTA DE GOVERN


DEGANA GUIOMAR AMELL i AMELL

VICEDEGANA CONXA MARTINEZ REIG

SECRETÀRIA MERCÈ RODÓ MORRAL

TRESORER MANEL PERALTA GÀMEZ

VOCAL PRIMER ANTONIO AGUIRRE PACHECO

VOCAL SEGONA LAIA CAROLA BARÓ TORRES

VOCAL TERCER JORDI BIENDICHO VIDAL

VOCAL QUARTA CONSOL MARCÓ BARDELLA

VOCAL CINQUÈ ARNAU RODELLAR MARTÍ

VOCAL SISENA LÍDIA SEVILLA BLANCHSECCIONS / COMISSIONS DE TREBALL

SECCIÓ 1: Imatge i comunicació
PRINCIPAL LÍNIA DE TREBALL / FINALITATS:

- Fer campanyes de difusió i publicitat.
- Disseny i manteniment web.
- Coordinar Xarxes socials.
- Altres iniciatives.
- Organitzar-iniciar formació online.


SECCIÓ 2: Formació permanent
PRINCIPAL LÍNIA DE TREBALL / FINALITATS:

Organització i execució de:
- Pla de formació permanent.
- Desenvolupament de cursos i seminaris de formació basats en la innovació pedagògica i el foment de les tecnologies de la imatge i de la comunicació .
Altres iniciatives.


SECCIÓ 3: Educació, innovació pedagògica i tecnològica
PRINCIPAL LÍNIA DE TREBALL / FINALITATS:

Organització i execució de:
- Col•laboració en l’elaboració de les lleis educatives i els currículums i ordres que es derivin.
- Relacions amb el Departament d’Ensenyament, Ministeri, Generalitat, Diputació, Associacions, centres i xarxes educatives...
- Congressos, Seminaris.
Altres iniciatives.


SECCIÓ 4: Conservació i Restauració del Patrimoni
PRINCIPAL LÍNIA DE TREBALL / FINALITATS:

- Crear un grup de treball sobre problemàtica professional. Projectes de formació permanent, d’especialització i adquisició de noves tècniques i tecnologies. Relacions institucionals ( propostes de millora).
- Organització d’activitats de l’àmbit.
- Col•laboració amb les Institucions del Patrimoni, amb la Facultat de Belles Arts, etc.
- Altres iniciatives.SECCIÓ 5: Problemàtiques professionals
PRINCIPAL LÍNIA DE TREBALL / FINALITATS:

- Acompanyament als nous professionals.
- Tractament de temes professionals i laborals (històries laborals, solució de problemàtiques, certificacions, treball amb sindicats, treball amb els serveis de gestoria i advocats...
- Altres iniciatives.


SECCIÓ 6: Promoció artística i professional
PRINCIPAL LÍNIA DE TREBALL / FINALITATS:

- Establir acords amb entitats i institucions per a la promoció artística i professional dels col•legiats/ades.
- Realització de catàlegs i difusió d’obra, d’actes, de premis, etc; dels nostres col•legiats/ades.
- Convenis i col•laboracions amb Museus, entitats, centres culturals, empreses, Fires...
- Organització de les sessions de model.
- Organització de sessions i seminaris de pintura, dibuix, fotografia... a altres indrets.
- Potenciació de la web base de dades de professionals.
- Potenciació de la borsa de treball ( nous contactes i intensificació de la difusió i coneixement).
- Altres iniciatives.Correu electrònic
Facebook

Parla amb nosaltres

Tel: 933179684 (tardes)
Tuiter