PROJECTES


Espai de divulgació dels projectes en els que COLBACAT està implicat, com a promotor i/o com a col·laborador.
______________________________________________

	L’educació de les Arts: Els Projectes innovadors dels centres educatius

Centre d’Arts Santa Mònica, del 3 de Març al 3 d’Abril de 2016

PROJECTE: MOSTRA DE PROJECTES EDUCATIUS DE L’ÀMBIT ARTÍSTIC. Projecte expositiu i Jornades de debat i participació.


WEB DEL PROJECTE

VIDEOS DE LES TAULES DE DEBAT

Organitza: Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya (COLBACAT), Arts Santa Mònica.

Produeix: Arts Santa Mònica i Interfícies. Programa transversal de cultura educació ciutadania

Col·laboren: 
Departament de Dibuix de la Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona.
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.
Departament de Cultura i Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.


______________________________________________Projecte de Glòria Martí i Rubí, membre de la comissió d’educació de COLBACAT. Projecte d’intercanvi entre escoles de Barcelona i Chicago.

Enllaç al projecte 

______________________________________________________________________________Organització: CONVERSA PEDAGÒGICA 
Lloc: DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Títol: Projectes interdisciplinaris amb l'educació artística, una opció d'èxit
Data: 17 de gener de 2013.

Aquesta pregunta inicial serveix de base per realitzar un diàleg ampli i obert sobre l’aprenentatge de l’expressió escrita. A partir d’aquest interrogant, s’abordaran els diversos factors que incideixen en l’assoliment de la competència escrita; es compartiran experiències pedagògiques i es reflexionarà sobre estratègies i activitats que permetin la millora dels resultats actuals.
L'educació artística és una eina bàsica per a la formació integral de les persones, ja que la competència artística facilita l'expressió, la comunicació, la percepció, la representació...
En aquesta conversa parlarem de l'educació de les arts al voltant de la interdisciplinarietat; de l'educació artística com a articuladora d'àrees de coneixement als centres educatius, tant a primària com a secundària.
Iniciarà la conversa: Marta Jiménez Albiol, membre de la comissió d'educació del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya (COLBACAT).

VIDEO DE LA CONVERSA: VEURE EL VIDEO

WEB DE LA CONVERSA.  VEURE LA WEB 

ENLLAÇ A TOTES LES CONVERSES DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
ENLLAÇ
http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Colbacathttps://www.youtube.com/watch?v=w1Ny5ntBtXA&list=PL0RP9untqCN8rL_ME7W05xL_sApjtDSlXhttps://sites.google.com/site/creativeinterchange/https://youtu.be/4f3IXUFqiAYhttp://xtec.gencat.cat/ca/formacio/converses-pedagogiques/desenaconversa/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/formacio/converses-pedagogiques/sessions/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/formacio/converses-pedagogiques/sessions/index.htmlhttp://www.colbacat.catshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6

Serveis

Espai de col·legiats/des