PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

ACCÈS AL MOODLE COLBACAT
( per alumnes inscrits als cursos de formació on-line )
AVÍS IMPORTANT:

COLBACAT no confirmarà cap reserva de plaça, cap matricula, a cap persona que no hagi enviat el formulari d'inscripció i també el comprovant bancari de pagament. Per tant, haver omplert el formulari i/o haver pagat un curs, no garanteix la plaça si no s'ha enviat el comprovant bancari indicant el nom del curs i el nom de la persona per correu electrònic a: colbacat@colbacat.cat Només quan s'ha enviat el comprovant bancari de pagament del curs, COLBACAT procedirà a confirmar de la reserva de la plaça. Abans de fer el pagament, truqueu a COLBACAT per a confirmar si aquell curs té places disponibles.

INFORMACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

Pel que fa a la filosofia de COLBACAT sobre la formació permanent del professorat, s'han dissenyat línies de formació completa, mitjançant cursos de formació de 15 o 30 hores que completen una formació en una matèria o àmbit concret de continguts. Les principals línies i àmbits són:

1. Àmbit d'Història de l'Art i Fonaments de l'art. Conjunt de cursos que es poden cursar en aproximadament un any, amb els quals s'adquireixen els coneixements necessaris per a impartir la matèria de Fonaments de l'Art al batxillerat d'arts, però que també aporten els coneixements necessaris per a impartir la matèria d'Història de l'Art a la resta de modalitats del batxillerat on es troba aquesta matèria.

2. Àmbit del Dibuix Tècnic: Conjunt de cursos que es poden cursar en un any, i que aporten una formació sòlida que permet assolir tots els nivells necessaris per aplicar el dibuix tècnic a tots els nivells:

- Línia de formació en Sistema Dièdric: Tres cursos (Sistema dièdric nivell 1, 2 i 3), que es poden cursar en un any, amb el resultat d'assoliment del nivell de Batxillerat, i si se sol·licita, es fa un curs especial amb aprofundiment per consolidar el nivell.
- Línia de formació en Geometria plana i sistemes: es refereix als cursos de geometria plana, i als cursos de formació en sistema axonomètric i sistema cònic, amb un gran nivell a tots ells, i que es poden cursar en un any.

3. Àmbit de la formació didàctica:

- Formació en l'àmbit pedagògic bàsic: cursos de formació en Programació didàctica. Permeten aprofundir en la programació i es fa una part teòric/pràctica general i una altra adaptada a les necessitats programàtiques de cada alumne.

4. Àmbit de la formació diversificada, d'ampliació i aprofundiments:

Són cursos que s'ofereixen durant tot el curs, i que serveixen per a completar coneixements i adquirir nous continguts generals i aplicables a tota la secundària o a una matèria concreta, i també noves metodologies i recursos, aquests, aportació innovació, i recursos sovint alternatius. Poden ser cursos, seminaris, conferències.., i es basen en coneixements puntuals com ara:

- Dibuix tècnic per ordinador.
- Recursos pel disseny, la imatge i l'animació 2D.
- Recursos didàctics per al treball globalitzat.
- Cursos per a activar altres perfils docents.
Etc.

Pel que fa a la formació adreçada a la superació de les proves d'oposicions, la filosofia de COLBACAT vol incidir en la formació amb aprofundiment, en la qualitat dels cursos i en la qualitat docent dels seus professors i professores, posant l'accent en els continguts, les metodologies, però també en la comprensió del que s'ensenya i a la solució dels dubtes i problemes de cada alumne. La formació permanent de COLBACAT dona recursos suficients per al disseny d'una programació i les seves unitats didàctiques, i garanteix els coneixements suficients per a la resolució de la pràctica totalitat de les proves d'oposicions propostes en les últimes convocatòries.

______________________________________________
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT. BENVINGUTS/DES

CURSOS TARDOR 2021 CURSOS TELEMÀTICS

 

 

 

 

CURSOS DE TARDOR 2021

(matricula oberta a partir del dia 01 de setembre)

 

NOM DEL CURS

HORARI

DIA

DATA D’INICI

DATA D’ACABAMENT

NOMBRE D’HORES

NOMBRE DE SESSIONS

TIPOS DE SESSIONS

PROFESSOR/RA

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 

Sistema dièdric. Nivell 1

 

 

Atenció: curs ple. No queden places.

 

 

Més informació

 

De 18 a 21 h

dimarts

5 d’octubre

9 de novembre

 

15

5

Síncrones

 

 

 

Pere Mon

Sistema dièdric. Nivell 2

 

Atenció: curs ple. No queden places.

 

Més informació

 

De 18 a 21 h

dimarts

16 de novembre

14 de desembre

 

15

5

Síncrones

Sistema dièdric. Nivell 3

 

Més informació

 

De 18 a 21 h

dilluns

4 d’octubre

20 de desembre

 

30

10

Síncrones

Dibuix tècnic I: Geometria plana.

 

Atenció: curs ple. No queden places.

 

 

Més informació

 

De 18 a 21 h

dimecres

6

d’octubre

15 

desembre

 

 

30

10

Síncrones

Francesc Martínez

Fonaments de l’art 2

 

Més informació

 

De 18 a 21 h

dilluns

4

d’octubre

 

20

desembre

 

 

30

10

Síncrones

Curs de Gimp i Sketchup

 

Més informació

 

Aquest curs acredita 30 hores de la Competència Digital dels

Perfils Docents.

 

De 18 a 21 h

dimarts

19 d’octubre

21 de desembre

 

30

10

Síncrones

Janina Puig

Curs d’AutoCAD

 

Més informació

 

Aquest curs acredita 30 hores de la Competència Digital dels

Perfils Docents.

 

 

De 18 a 21 h

dimecres

13 d’octubre

 

22 de desembre

 

30

10

Síncrones

Taller d’il·lustració científica. "Dibuixar la ciència"

 

Més informació

 

 

De 18 a 20 h

dilluns

4 d’octubre

20 de desembre 

           

 

30

10

5 sessions síncrones i 5 sessions asíncrones per a realitzar tasques individuals

Roc Olivé

L’Eina de l’art en els aprenentatges basats en projectes a l’eso.

 

Més informació

 

Aquest curs acredita 40 hores de la Competència d’Ensenyament Globalitzat a dels

Perfils Docents.

 

Atenció a l’alumne i consultes segons pautes del curs

 

1 d’octubre

 

15 de desembre

 

40

13

Asíncrones

M. José Lozano i Sara Milian

Gestió emocional amb art.

 

Més informació

 

 

 

1 d’octubre

12 de novembre

 

15

5

Asíncrones

Sara Milian

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

El treball per projectes en l´àmbit artístic.

 

Més informació

 

 

Consultes segons les pautes de la professora

 

30 de setembre

2 de desembre

 

30

10

Asíncrones

Mercè Guiu

La classe de visual i plàstica: crear, experimentar, intercanviar i aprendre.

 

Més informació

 

Aquest curs acredita 30 hores de la Competència d’Educació Visual i Plàstica dels

Perfils Docents.

 

 

 

1 d’octubre

3 de desembre

 

30

10

Asíncrones