PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

La informàtica i l´art com els treballem? Metodologies actives Makers.INTRODUCCIÓ

Aquest curs va dirigit als docents de Educació Infantil i primària que estiguin interessats en desenvolupar metodologies Maker I que vulguin tenir pautes i recursos bàsics per el·laborar experiències i activitats competencials a l´aula emprant les eines Maker.

En aquest curs ens endinsarem en l'apassionant món Maker per veure en què es basa aquesta metodologia i com podem traslladar-la a les nostres escoles i centres educatius.

Per tant, quan l´alumne acabi aquest curs, haurà adquirit els coneixements necessaris per saber comprendr identificar una activitat basada en la metodologia Maker i per poder-ne crear una de pròpia.

En els últims temps la paraula maker s´ha escoltat molt aplicada a l'educació. És un anglicisme que moltes escoles han incorporat al llenguatge quotidià en la seva aposta per les metodologies actives d'aprenentatge.

El mètode maker forma part d'aquestes metodologies i es relaciona íntimament amb altres eixos de la revolució educativa en què estem immersos: l'aprenentatge per projectes, l'aprenentatge cooperatiu, el flipped learning... Tots ells mètodes que convergeixen cap a un mateix punt: posar l'alumnat en el centre d'un aprenentatge significatiu i adaptat als reptes que ens planteja el segle XXI.

“La metodologia Maker dona poder als individus per dissenyar, fabricar i crear els seus propis objectes i, en última instància, millorar la creativitat en molts camps" ( Dustin Le).

El concepte Maker està vinculat a la nova avantguarda tecnològica i com a tal, no existeix al marge de l´escola ni de l´aula.

Tenim una oportunitat com a docents d´obrir mirades de futur i construir un aprenentatge basat en objectes i projectes. De l´experimentació i el joc amb materials ampliem amb les eines Maker i el suport imparable de les TIC.

Així doncs, barrejant amb bon criteri eines, metodologies i tecnologia farem un aprenentatge més actiu desenvolupant competències tan rellevants com el pensament lògic i creatiu, la comunicació i el treball en equip, l´anàlisi crítica i la resolució de problemes.

Alguns noms del món Maker amb arrelament a l´educació són, entre altres, Arduino, BBC, Microbit, Makeblock o LittleBits.

Projectes i tecnologies obertes i pensades per l´obtenció i producció de coneixement en comunitat, la resolució de reptes mitjançant l´aplicació de conceptes científics, i no menys importants, el desenvolupament de la creativitat.

Les TAC possibiliten la interacció. Es pot fer treball cooperatiu davant d’un ordinador amb una plataforma moodle, amb una xarxa social, amb el googledocs...

L’estructuració cooperativa de l’aprenentatge, és a dir la interacció entre l’alumnat per tal que s’ajudin mútuament a aprendre, facilita l’ensenyament personalitzat i l’autonomia dels alumnes. I per tant, és possible atendre junts alumnes diferents. Per tant, les noves tecnologies i metodologies Makers poden donar resposta a les necessitats individuals difícils de cobrir únicament a través d’un equip humà.

En conclusió, hem de tenir en compte la importància de prendre consciència que s’està produint un canvi de context. Avui és més important l’hipertext (anar d’enllaç en enllaç) que consultar llibres, perquè aquesta és la competència que s’haurà de saber exercitar en una situació laboral. I aquesta competència s’aprèn a la xarxa, no en un llibre.

Si el repte en educació és aprendre més i millor i estimular la capacitat d´aprendre sempre, el mestre cal que conegui i utilitzi la metodologia Maker per estar preparat en el començament d´una nova revolució on els professors estan a l´avantguarda.

La clau del canvi està en donar terreny a les competències. Aquest curs donarà eines al mestr feina feta a l´aula.OBJECTIUS

Identificar què és el moviment “Maker”

Conèixer les tipologies d´activitats “Makers” i els seus espais en els entorns educatius de educ. Infantil i primària.

Saber utilitzar les eines Maker per ser capaços de dissenyar experiències d´aprenentatge competencials a l´escola.

Aprendre dels èxits d´activitats d´aprenentatge Maker.

Saber comprendre i identificar una activitat basada en la metodologia Maker.
RESUM DE CONTINGUTS


Metodologies actives Makers

Makerspaces i tipologies

Projecte Makers a les aules

Les eines Makers i el disseny de l´activitat

Supòsits pràctics

DESENVOLUPAMENT:


Mòdul 1
1.1.Què és la metodologia Maker?.Les competències bàsiques del CV educatiu a Catalunya.
1.2. Makerspaces i Tipologies: learning by doing, visual thinking, Tinckering
1.3. Projecte "Makers a les aules"


Mòdul 2
2.1. Aprofundim en la metodologia Maker en entorns de primària
2.2. Introducció al pensament de disseny (Design Thinking)
2.3. Introducció al pensament computacional (Computational Thinking)


Mòdul 3
3.1. Les eines Maker i el disseny de l’activitat
3.1.1. Eines Maker
3.1.2. ILDE: Comunitat Maker de primària
3.1.3. Com dissenyar una activitat d'aprenentatge
3.1.4. Supòsits pràctics d'activitats d'aprenentatge Maker

3.2. Visita Taller al museu Picasso per posar en pràctica la metodologia maker VTS (si la covid ho permet ).
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS