PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

El treball per projectes en l´àmbit artístic!

(Curs telemàtic)


Curs adreçat a: Mestres d'educació infantil i primaria.


INTRODUCCIÓ

. Aquesta formació donarà una base teòrica amb recursos organitzatius i metodològics amplis per treballar per projectes en l´àrea de visual i plàstica.

. Dissenyo la classe de VIP com un procés de descoberta, de reflexió i anàlisi per gaudir des del coneixement i des de l´emoció i plantejo un aprenentatge de treball per projectes en l´àmbit artístic dissenyant activitats per fer en treball individual i/o cooperatiu, i en ambients i/o tallers interdisciplinaris.

. Coneixerem diverses metodologies i maneres d´organitzar l´espai a l´àrea de visual i plàstica.

. S´oferirà un ampli ventall d´activitats que permetin experimentar amb diferents materials, recursos i procediments per tal d'enriquir les capacitats artístiques de l'alumnat.

. Durant el curs aportarem diferents models de com treballar per projectes i aprendrem la metodologia apropiada per dur-los a terme obrint espais per a la reflexió i el debat sobre la nostra tasca educativa amb la finalitat de tenir bones eines i adquirir habilitats que ens permetin fer una bona feina.OBJECTIUS

. Conèixer el currículum de visual i plàstica i el treball per projectes.


. Dissenyar bones activitats d'aprenentatge i d'avaluació competencial.

. Donar a l´alumne les eines i recursos que necessiti per fer un treball per projectes.

. Ampliar la visió i les pràctiques sobre projectes artístics interdisciplinars.

. Conèixer la tipologia de projectes.RESUM DE CONTINGUTS.

.
El currículum i el treball per projectes.
. Consideracions prèvies. Planificació i execució.
. Anàlisi d'un projecte. Fem bones preguntes.
. Realització i aplicació d´un projecte a primaria.
. Estructuració del treball interdisciplinar per aplicar-lo
als projectes.
. Avaluació de projectes. Entendre l’avaluació
per competències. Com s’avalua. L’avaluació com
un procés continu. Funcions de l’avaluació.
Atenció a la diversitat. Instruments d’avaluació.
La rúbrica. Autoavaluació i propostes de millora.
. Imaginació i creativitat en l´expressió i comunicació artística.
. Competència digital en l´àmbit artístic.MÒDULS:


"Sessió 1 "
Currículum i treball per projectes

. El currículum d´Educ. Infantil. Distribució i característiques:
Les capacitats, les àrees i els continguts I els objectius.

.El currículum d´Educació Primària. Distribució i característiques del currículum:
Les competències bàsiques, les àrees i els continguts I els objectius.

. Organització curricular: Àmbit artístic
Les dimensions,les competències,els continguts,les orientacions metodològiques i l´avaluació."Sessió 2 "
.Treball per projectes. Consideracions prèvies. Planificació i execució per a ser i actuar d´una manera més autònoma.

.Tipologia de projectes.

. Per què un treball per projectes? Beneficis del treball per projectes.
. Els projectes i les competències.
. Característiques del treball per projectes.
. Objectius didàctics del treball per projectes.


"Sessió 3 ".
Com iniciar un treball per projectes.
Reflexionem en equip
Identifiquem tasques de treball interdisciplinari,globalitzat o per projectes que fem a l´escola.
c) Planifiquem un nou projecte.
d) Implementació del projecte.
e) Avaluem el projecte."Sessió 4 "
. Metodologia i recursos per treballar per projectes.
El rol de el/la mestra.

. La Visual i plàstica i la competència digital: glogster, blogger, GIMP …

. Fem un projecte d´àmbit artístic. Compartim la programació
d´un projecte. Projectes educatius en xarxa.© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS