PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

Presentació i defensa de la Programació didàctica: Simulacre de defensa.INTRODUCCIÓ

Aquest curs pretén donar eines i recursos a les persones que hagin de presentar i defensar la seva programació de manera ordenada, clara, amena, personal i mostrant correcció conceptual.Objectius:

- Integrar les orientacions donades amb la proposta presentada.

- Concretar sobre la reflexió de la pròpia docència i la proposta feta.

- Fer propostes de presentació, a partir de la crítica sobre la pròpia pràctica.

- Compartir experiències i propostes.

- Formulació d’estratègies, viabilitat, abast, obstacles i limitacions del projecte.

- Establir una relació directa d’implicació i complicitat entre l’opositor el receptor.Finalitats:- Saber comunicar i defensar el disseny de la programació proposada..

- Treballar la presentació amb una visió personal i inèdita.

- Saber o millorar la comunicació verbal.

- Treballar la posada en escena. Recursos per assumir-ho en situacions reals .Competències:- Ser capaç d’analitzar la pròpia proposta.

- Diagnosticar els eixos problemàtics per tal de modificar o millorar-los alhora de defensar la programació

- Planificar, organitzar i gestionar la informació que es vol comunicar.

- Identificar les necessitats de millora.

RESUM DE CONTINGUTS


-Formulació d’una proposta innovadora, específica de la didàctica de l’educació Visual i Plàstica.

- Reflexió sobre la comunicació verbal i corporal.

- Recursos visuals per la presentació.

- L’organització i presentació dels continguts

DESENVOLUPAMENT:


Sessió 1
26 /3 / 2022

Sessió presencial

1.Què espera l’espectador?

2. Com respondre a les expectatives de l’oient.

3. Com el conferenciant s’ha de situar davant del públic.

4. Superar el pànic escènic.Sessió 2
2 / 4/2022

Sessió presencial


1. Quins problemes ens podem trobem als tribunals?

2. Recursos per la defensa: visuals, jocs, interaccions,...

3. Propostes i anàlisi de les mateixes.
Sessió 3
23/4/2022.

Sessió presencial


1. Compartir diferents idees sorgides i la seva viabilitat.

2. Anàlisi de les propostes i possibles millores, si s’escau.

3. Alternatives a les propostes presentades.Sessió 4
30 / 4 /2022

Sessió presencial


1. Xerrada d’un membre que ha participat en un tribunal.

2. Preguntes i dubtes sobre les exigències o demandes.

3. Com respondre a les preguntes del tribunal.
Sessió 5
7/5/2022

Sessió presencial

1. Posada en comú dels darrers dubtes

2. Darreres correccions de les propostes fetes per la defensa.

© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS