PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

Projectes de dibuix tècnic i supòsit d’aplicació didàctica.INTRODUCCIÓ


Aquest curs està adreçat a les persones opositores interessades en posar en pràctica projectes artístics i tècnics basats en les finalitats i esquemes de les últimes oposicions a l'especialitat de Dibuix d'educació secundària.

En una primera fase es projectaran objectes de volumetria geomètrica (objectes, d’ús quotidià, objectes d’espai urbà, formes geomètriques, volums, etc) i es representaran en un environament referenciat amb diversos corrents artístics i en relació a la figu humana.

En una segona fase es treballarà la seva aplicació didàctica en l’aula de secundària.

Els objectes seran representats en sistema dièdric, tant per a les seves vistes com pel seu desenvolupament, així com en sistemes axonomètric i cònic, solucionant els problemes plantejats en cada cas.

Els exercicis es realitzaran segons els plantejaments presentats en les oposicions dels últims anys.


RESUM DE CONTINGUTS


BLOC 1. GEOMETRIA DESCRIPTIVA. SISTEMES DE REPRESENTACIÓ.

1-Representació dièdrica i axonomètrica d’un prisma truncat i el seu desenvolupament.

2-Representació dièdrica i axonomètrica d’una piràmide truncada i el seu desenvolupament

3-Representació dièdrica d’un con truncat. truncat i el seu desenvolupament

4-Representació dièdrica d’un dodecaedre truncat i el seu desenvolupament

5-Sistema cònic de representació a mà alçada dels cossos geomètrics i de la figura humanaBLOC 2. L’ART DEL S.XX I S.XXI.

1-Primeres Avanguardes (I) Període previ a la

I Guerra Mundial (de 1905 a 1914)

2-Primeres Avantguardes (II) Període corresponent de 1914 a 1945.

3-Segones Avanguardes a Amèrica (de 1945 a 1970)

4-Segones Avanguardes a Europa (de 1945 a 1970)

5-Últimes tendènciesBLOC 3. INTRODUCCIÓ A L’APLICACIÓ DIDÀCTICA


-Introducció a l’aplicació didàctica.

-Context i entorn.

-Metodologia

-Cites teòriques.

-Competències bàsiques.

-Avaluació del procés.

-Conclusions


DESENVOLUPAMENT:


Sessió 1
PROJECTE 1-Representació dièdrica en planta i alçat d’un cos prismàtic truncat i el seu desenvolupament.-Representació d’aquest cos en un sistema cònic (mà alçada) i integrat en un environament referenciat en una avanguarda de la primera meitat del s. XX, corresponent al període prèvi a la Primera Guerra Mundial.-La composició inclou la representació cònica (mà alçada) de la figura humana considerada en relació a la representació del cos geomètric.-Elaboració d’una situació d’aprenentatge d’aquesta activitat en el context de l’ensenyament secundari i concreció dels aprenentatges competencials previstos i dels elements relacionats amb l’avaluació d’aquests aprenentatges.

Sessió 2
PROJECTE 2
-Representació dièdrica en planta i alçat d’una piràmide truncada i el seu desenvolupament.-Representació d’aquest cos en un sistema cònic (mà alçada) i integrat en un environament referenciat en una avanguarda de la primera meitat del s. XX corresponent al període comprès entre la I Guerra Mundial i la II Guerra Mundial.-La composició inclou la representació cònica (mà alçada) de la figura humana considerada en relació a la representació del cos geomètric.-Elaboració d’una situació d’aprenentatge d’aquesta activitat en el context de l’ensenyament secundari i concreció dels aprenentatges competencials previstos i dels elements relacionats amb l’avaluació d’aquests aprenentatges.

Sessió 3
PROJECTE 3-Representació dièdrica en planta i alçat d’un con truncat i el seu desenvolupament.-Representació d’aquest cos en un sistema cònic (mà alçada) i integrat en un environament referenciat en una avantguarda americana corresponent al període comprés entre 1945 i 1970.-La composició inclou la representació cònica (mà alçada) de la figura humana considerada en relació a la representació del cos geomètric.-Elaboració d’una situació d’aprenentatge d’aquesta activitat en el context de l’ensenyament secundari i concreció dels aprenentatges competencials previstos i dels elements relacionats amb l’avaluació d’aquests aprenentatges.

Sessió 4

PROJECTE 4 (I)-Representació dièdrica i axonomètrica d’un dodecaedre i el seu desenvolupament.

La construcció del sòlid es farà a partir de la dada de la magnitud de l’aresta, així com el seu desenvolupament.

Sessió 5

PROJECTE 4 (II)
-Representació d’aquest cos en un sistema cònic (mà alçada) i integrat en un environament referenciat en una avanguarda europea corresponent al període comprés entre 1945 i 1970.-La composició inclou la representació cònica (mà alçada) de la figura humana considerada en relació a la representació del cos geomètric.-Elaboració d’una situació d’aprenentatge d’aquesta activitat en el context de l’ensenyament secundari i concreció dels aprenentatges competencials previstos i dels elements relacionats amb l’avaluació d’aquests aprenentatges.© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS