PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT


La classe de visual i plàstica: crear, experimentar, intercanviar i aprendre.


PERFIL DOCENT DE PLÀSTICA DE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
AQUEST CURS HA ACREDITAt 30 HORES PEL PERFIL DE VISUAL I PLÀSTICA DE DOCENTS DE PRIMÀRIA EN EDICIONS ANTERIORS.

 

INTRODUCCIÓ

Aquesta formació donarà una base teòrica sobre el currículum de Visual i Plàstica així com recursos organitzatius i metodològics per treballar l´àrea de visual i plàstica mitjançant la realització d´activitats que desenvoluparan la creativitat i imaginació de l´alumne i motivaran el seu aprenentatge.

Dissenyo la classe de VIP com un procés de descoberta, de reflexió i anàlisi per gaudir des del coneixement i des de
l´emoció i plantejo activitats per fer en treball cooperatiu, ambients i/o tallers per donar a conèixer diferents espais organitzatius i metodologies de treball.

Experimentarem amb diferents materials, re-cursos i procediments per tal d'enriquir les capa-citats artístiques de l'alumnat. Observarem, plani-ficarem i experimentarem.OBJECTIUS

. Conèixer el currículum de visual i plàstica.

. Planificar i executar moments dedicats a l'ob-servació, el raonament i la comunicació a partir de l’art.

. Generar contextos d'aprenentatge creatius a l’aula.

. Plantejar la VIP com un procés de descoberta, reflexió i creació a l´aula.

. Conèixer diferents tècniques artístiques.

. Aprendre els elements del llenguatge plàstic: forma, volum, linea i color.
. Aprendre els tres eixos de la visual i plàstica: el dibuix, el volum i el color.

. Fer visites pedagògiques virtuals a museus de referència.RESUM DE CONTINGUTS. El patrimoni i les manifestacions artístiques.
. Elements bàsics del llenguatge visual: forma, color, traç i volum.
. Els tres eixos de la visual i plàstica: el dibuix, el volum i el color.
. Tècniques seques, humides, grasses i mixtes pròpies dels diferents llenguatges artístics.
. El carvat.
. Material reciclat a l´àrea de visual i plàstica.
. Imaginació i creativitat en l´expressió i comunicació artística.
. Interés, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i dels altres.

MÒDULSMòdul 1
(3h) Presentació del curs.

Presentació del currículum de primaria. Les dimensions, les competències, els continguts, les orientacions metodològiques i l’avaluació, coavaluació i rúbrica.

Mòdul 2
(3h) L´alumne protagonista del seu aprenentatge. Idees clau.Treball per projectes. Aprenentatge autèntic. El treball cooperatiu a l´aula. La carpeta d´aprenentatge. la programació de centre.

Mòdul 3
(3h) Estampar amb planxes i segells de goma. serigrafia. Bossa de roba. ús de la tinta xinesa a la pedra.

Mòdul 4
(3h) L´aquarel.la. Un món a descobrir. Textures i efectes pràctics.

Mòdul 5
(3h) Tècniques plàstiques. El pastel. Posca. LLapis aquarel.lable.
El retrat.

Mòdul 6
(3h) L´expressionisme abstracte.Mondrian a l´aula.

Mòdul 7
(3h) Pop Art. Andy Warhol a l´aula.

Mòdul 8
(3h) L´informalisme. Tàpies a l´aula. Dissenyem una concertina

Mòdul 9
(3h) Els elements graficoplàstics.

Mòdul 10
(3h) Visites virtuals. Com fer una visual i plàstica interdisciplinar?

© antonioaguirre

 

INFORMACIÓ DEL CURS