PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
Curs d'AutoCAD

( Curs telemàtic )


PERFIL DOCENT DIGITAL:
AQUEST CURS ACREDITA 30 HORES DEL PERFIL DIGITALINTRODUCCIÓ

Curs de disseny assistit per ordinador en AutoCAD.

Els alumnes aprendran a fer servir aquesta eina informàtica i a treuren rendiment en el seu dia a dia.OBJECTIUS

Un cop finalitzat el curs tots els professors disposaran d’eines i recursos per desenvolupar els seus propis reculls d’exercicis de geometria i plantejar classes formatives de disseny CAD 2D i 3DRESUM DE CONTINGUTS


Introducció al dibuix cad

Dibuixar paramètricament

Dibuixar i manipular objectes

Gestionar informació; ‘blocs’ i ‘capes’

Crear plantilla d’Autocad 2D

Treball de trames i colors sòlids

Operacions de consulta i estils

Introducció al CAD 3D

Modelat tridimensional: primitives i extrusió

Modelat tridimensional: revolucióSESSIONS:

Sessió 1

Identificació de l’entorn de treball, la pantalla. Recurs d’ajuda dins d’AutoCAD

Elements externs: el teclat i el retolí, el seu ús específic dins del programa

Visualitzar el dibuix mitjançant: zoom, finestra o expansió

Selecció d’objectes

Desfer i refer

Obrir i guardar un arxiu d’ AutoCADSessió 2

Dibuixar i modificar una línea paramètricament (coordenades) o utilitzant ‘referències a objectes’ i ‘ortogonal’

Dos maneres de dibuixar un quadrat: per línees o per contorn poligonal (diferència entre línea i ‘polilínea’)

Principals ordres de modificació entre dos línees no paral·leles: retalla, allarga, empalma i estira

Principals ordres de modificació per línees individuals o en conjunt: copiar, simetria, escala, rotació, equidistància i matriuSessió 3

Dibuixar polígons, corbes i splines (corbes de base polinòmica) utilitzant ‘referències a objectes’

Aprendre a organitzar el dibuix a partir de la formació de ‘capes’

Gestió de capes: nom, color, opcions de inutilitzar i congelar

Igualar propietats d’objectes

Formació de ‘blocs’ (elements comuns a varis dibuixos) i la seva manipulacióSessió 4

Importació d’imatges com ajuda al dibuix, ‘alineació’

Plantejament i resolució d’un exercici de Dibuix Tècnic amb les eines emprades fins al moment

Netejar o purgar un dibuix

Sessió 5

Configuració d’un dibuix des de l’ inici: plantilles, unitats de dibuix, color de fons, capes i escala

Personalitzar tipus de línees: discontínua, a punts, ratlla i punt,....

Personalitzar tipus de text: font, alçada, ubicació,...Sessió 6

Personalitzar tipus de cotes: línees auxiliars, text, angulars,...

Personalitzar tipus de trames: ombra, color, angle, _snap,...Sessió 7

Composar una làmina amb espai Presentació:

- Triar format de paper a imprimir (A4, A3) i marges

- Crear finestres amb diferents escales

- Incloure ‘logo’ de COLBACAT al títol

- Personalitzar títols i proposta d’exercicis

Sessió 8

Treballar amb referències externes (enllaços)

Imprimir des de Presentació i des de Model

Sortides de format: paper, PDF, JPG,..Sessió 9

Operacions booleanes en 2D a partir de ‘regions’ o cares:

- Extracció

- Intersecció

- Diferència

- Suma


Sessió 10

Assimilació i resum de fi de curs© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS