PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

La classe de Visual i Plàstica: un espai de creació i aprenentatge amb recursos pràctics i senzills!

( Telemàtic )

PERFIL DOCENT: CURS RECONEGUT EN EDICIONS ANTERIORS PER ACREDITAR EL PERFIL DE VISUAL I PLÀSTICA DE DOCENTS DE PRIMÀRIA.


INTRODUCCIÓ

Aquesta formació donarà una base teòrica sobre el currículum de Visual i Plàstica així com recursos organitzatius i metodològics per treballar l´àrea de visual i plàstica mitjançant la realització d´activitats que desenvoluparan la creativitat i imaginació de l´alumne i motivaran el seu aprenentatge.

Dissenyo la classe de VIP com un procés de descoberta, de reflexió i anàlisi per gaudir des del coneixement i des de
l´emoció i plantejo activitats per fer en treball cooperatiu, ambients i/o tallers per donar a conèixer diferents espais organitzatius i metodologies de treball.

Experimentarem amb diferents materials, recursos i procediments per tal d'enriquir les capacitats artístiques de l'alumnat. Observarem, planificarem i experimenta-rem.

Es combinaran classes pràctiques amb visites pedagògiques a museus per apropar l´alumne a l´obra d´art.OBJECTIUS

. Conèixer el currículum de visual i plàstica.

. Planificar i executar moments dedicats a l'observació, el raonament i la comunicació a partir de l’art.

. Generar contextos d'aprenentatge creatius a l’aula.

. Plantejar la VIP com un procés de descoberta, reflexió i creació a l´aula.

. Relacionar la VIP amb projectes d´altres àmbits i crear propostes interdisciplinars i globalitzadores.

. Conèixer diferents tècniques artístiques.

. Aprendre els elements del llenguatge plàstic: forma, volum, linea i color.

. Fer visites pedagògiques online a museus de referència.RESUM DE CONTINGUTS

. Percepció i exploració sensorial dels elements presents en
l´entorn natural,cultural I artístic.

. El patrimoni i les manifestacions artístiques.

. Elements bàsics del llenguatge visual: forma, color, traç i volum.

. Tècniques seques,humides,grasses i mixtes pròpies dels diferents llenguatges artístics.

. Imaginació i creativitat en l´expressió i comunicació artística. La composició.

. Interés, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i dels altres.MÒDULS:


Mòdul 1
(3h) Presentació del curs.

El curriculum de l´àrea de visual i plàstica.
Base teòrica: Les dimensions, les competències i els continguts que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències.

Mòdul 2
(3h) Les orientacions metodològiques, l’avaluació i coavaluació. Volum. Desenvolupem la creativitat amb l´ús del paper mache I filferro.

Mòdul 3
(3h) El volum. Transformem els espais. Desenvolupem la creativitat amb l´ús del paper maché i el filferro.

Mòdul 4
(3h) Gravat amb planxes de linòleum,foam i elements naturals. Gyotaku. Block printing. Planificació i disseny per fabricar tampons senzills i vistosos.

Mòdul 5
(3h) Teoria i pràctica de les diferents tècniques plàstiques.
Tècniques seques: llapis grafit,llapis color (fusta i aquarel.lable),el carbó i el pastel.
Tècniques humides: l´aquarella, tempera, gouache i tintes.
Tècniques grasses: les ceres i les ceres aquarel.lables.
Tècniques mixtes: dibuix, collage, fregat, transparències i drapejat.

Mòdul 6
(3h) Teoría i pràctica de les tècniques plàstiques II.
Collage,
frottage,
dripping i
assemblage.

Mòdul 7
(3h) L´aquarel.la. Textures i efectes en l´ús de l´aquarel.la .

Mòdul 8
(3h) La teoría del color. L´art i el color. El graffiti.

Mòdul 9
(3h) ReciclART. Fem joguines amb material reciclat?
Un món amb moltes possibilitats.

Mòdul 10
(3h) Teoría i pràctica dels elements del llenguatge plàstic.
Punt, línia,taca,llum,color.Composició,perspectiva i proporció.
La mandala i el dibuix.

.© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS