PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

ACCÈS AL MOODLE COLBACAT
( per alumnes inscrits als cursos de formació on-line )
AVÍS IMPORTANT:

COLBACAT no confirmarà cap reserva de plaça, cap matricula, a cap persona que no hagi enviat el formulari d'inscripció i també el comprovant bancari de pagament. Per tant, haver omplert el formulari i/o haver pagat un curs, no garanteix la plaça si no s'ha enviat el comprovant bancari indicant el nom del curs i el nom de la persona per correu electrònic a: colbacat@colbacat.cat Només quan s'ha enviat el comprovant bancari de pagament del curs, COLBACAT procedirà a confirmar de la reserva de la plaça. Abans de fer el pagament, truqueu a COLBACAT per a confirmar si aquell curs té places disponibles.

INFORMACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

Pel que fa a la filosofia de COLBACAT sobre la formació permanent del professorat, s'han dissenyat línies de formació completa, mitjançant cursos de formació de 15 o 30 hores que completen una formació en una matèria o àmbit concret de continguts. Les principals línies i àmbits són:

1. Àmbit d'Història de l'Art i Fonaments de l'art. Conjunt de cursos que es poden cursar en aproximadament un any, amb els quals s'adquireixen els coneixements necessaris per a impartir la matèria de Fonaments de l'Art al batxillerat d'arts, però que també aporten els coneixements necessaris per a impartir la matèria d'Història de l'Art a la resta de modalitats del batxillerat on es troba aquesta matèria.

2. Àmbit del Dibuix Tècnic: Conjunt de cursos que es poden cursar en un any, i que aporten una formació sòlida que permet assolir tots els nivells necessaris per aplicar el dibuix tècnic a tots els nivells:

- Línia de formació en Sistema Dièdric: Tres cursos (Sistema dièdric nivell 1, 2 i 3), que es poden cursar en un any, amb el resultat d'assoliment del nivell de Batxillerat, i si se sol·licita, es fa un curs especial amb aprofundiment per consolidar el nivell.
- Línia de formació en Geometria plana i sistemes: es refereix als cursos de geometria plana, i als cursos de formació en sistema axonomètric i sistema cònic, amb un gran nivell a tots ells, i que es poden cursar en un any.

3. Àmbit de la formació didàctica:

- Formació en l'àmbit pedagògic bàsic: cursos de formació en Programació didàctica. Permeten aprofundir en la programació i es fa una part teòric/pràctica general i una altra adaptada a les necessitats programàtiques de cada alumne.

4. Àmbit de la formació diversificada, d'ampliació i aprofundiments:

Són cursos que s'ofereixen durant tot el curs, i que serveixen per a completar coneixements i adquirir nous continguts generals i aplicables a tota la secundària o a una matèria concreta, i també noves metodologies i recursos, aquests, aportació innovació, i recursos sovint alternatius. Poden ser cursos, seminaris, conferències.., i es basen en coneixements puntuals com ara:

- Dibuix tècnic per ordinador.
- Recursos pel disseny, la imatge i l'animació 2D.
- Recursos didàctics per al treball globalitzat.
- Cursos per a activar altres perfils docents.
Etc.

Pel que fa a la formació adreçada a la superació de les proves d'oposicions, la filosofia de COLBACAT vol incidir en la formació amb aprofundiment, en la qualitat dels cursos i en la qualitat docent dels seus professors i professores, posant l'accent en els continguts, les metodologies, però també en la comprensió del que s'ensenya i a la solució dels dubtes i problemes de cada alumne. La formació permanent de COLBACAT dona recursos suficients per al disseny d'una programació i les seves unitats didàctiques, i garanteix els coneixements suficients per a la resolució de la pràctica totalitat de les proves d'oposicions propostes en les últimes convocatòries

______________________________________________

.


INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT. BENVINGUTS/DES

CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT D’HIVERN-PRIMAVERA 2021– 2022

 

CURSOS D’OPOSICIONS

 

TELEMÀTICS I PRESENCIALS – COLBACAT

 

 

 

NOM DEL CURS

DATA D’INICI

DATA D’ACABAMENT

NOMBRE D’HORES

NOMBRE DE SESSIONS

TIPOS DE SESSIONS

DIA i HORARI

( si hi cal)

PROFESSOR/RA

EDICIÓ 1. Gener de 2022

CURSOS DE SECUNDÀRIA

Sistema Dièdric. Nivell 1

 Atenció: curs ple. No queden places lliures. Per a més informació, o per saber si s’ha produït alguna vacant, truqueu al 933179684 (tardes)

Més informació

 

10-01-2022

07-02-2022

15

5

Telemàtiques /Síncrones

Dilluns de 18 a 21 h

 

 

 

 

 

Pere Mon Taillant

Sistema Dièdric. Nivell 2

 

Més informació

 

14-02-2022

14-03-2022

15

5

Telemàtiques /Síncrones

Dilluns de 18 a 21 h

Ssistema Dièdric. Nivell 3

 

Més informació

 

11-01-2022

15-03-2022

30

10

Telemàtiques /Síncrones

Dimarts de 18 a 21 h

Curs de Gimp i Sketchup

 

Més informació

 

25-01-2021

29-03-2021

30

10

Telemàtiques /Síncrones

Dimarts de 18 a 21h

JANINA PUIG COSTA

 

Dibuix Tècnic 2. Axonometria 2

Més informació

 

12/01/2022

16/03/2022

30

10

Telemàtiques /Síncrones

Dimecres de 18 a 21 h.

Francesc Martínez i Berenguer

CURSOS DE PRIMÀRIA

La classe de visual i plàstica: un espai de creació i aprenentatge amb recursos pràctics i senzills

Més informació

24-01-2021

24-03-2021

30

10 mòduls

Telemàtiques /Asíncrones

 

Atenció tutorial personalitzada per correu electrònic, trucada de mòbil i Whatsapp

 

Mercè Guiu

La informàtica i l’art com els treballem? Metodologies actives Maker

Més informació

 

18-01-2022

18-03-2022

30

10 mòduls

Telemàtiques /Asíncrones

 

 

 

NOM DEL CURS

DATA D’INICI

DATA D’ACABAMENT

NOMBRE D’HORES

NOMBRE DE SESSIONS

TIPOS DE SESSIONS

DIA i HORARI

( si hi cal)

PROFESSOR/RA

EDICIÓ 2. Març-Abril de 2022

 

CURSOS DE SECUNDÀRIA

Sistema Dièdric. Nivell 1

 

Més informació

 

21-03-2022

02-05-2022

15

5

Telemàtiques /Síncrones

Dilluns de 18 a 21 h

 

 

 

 

Pere Mon Taillant

Sistema Dièdric. Nivell 2

 

Més informació

 

09-05-2022

13-06-2022

15

5

Telemàtiques /Síncrones

Dilluns de 18 a 21 h

Sistema Dièdric. Nivell 3

 

Més informació

 

24-03-2022

02-06-2022

30

10

Telemàtiques /Síncrones

Dijous 18 a 21 h

Curs d’AutoCAD

 

Més informació

 

05-04-2022

14-06-2022

30

10

Telemàtiques /Síncrones

Dimarts de 18 a 21h

JANINA PUIG COSTA

 

Dibuix Tècnic 3. Perspectiva cònica

 

Més informació

 

23/03/2022

01/06/2022

30

10

Telemàtiques /Síncrones

Dimecres de 18 a 21 h.

Francesc Martínez i Berenguer

CURSOS DE PRIMÀRIA

La classe de visual i plàstica: crear, experimentar, intercanviar i aprendre

 

Més informació

 

28-03-2021

30-05-2021

30

10 mòduls

Telemàtiques /Asíncrones

Atenció tutorial personalitzada per correu electrònic, trucada de mòbil i Whatsapp

Mercè Guiu

 

 

 

NOM DEL CURS

DATA D’INICI

DATA D’ACABAMENT

NOMBRE D’HORES

NOMBRE DE SESSIONS

TIPOS DE SESSIONS

DIA i HORARI

( si hi cal)

PROFESSOR/RA

CURSOS I ACTIVITATS FORMATIVES D’OPOSICIONS*

La programació didàctica

 

Més informació

 

 15-01-2022

 19-03-2022

30

10

Presencials (2 sessions telemàtiques.

Dissabtes de 10 a 13h

Conxa Martínez i Laura Murillo

 

Curs presencial. Per la seva funcionalitat es contemplen dues sessions telemàtiques. Aquestes quedaran indicades en la programació general.

Curs orientat i que té com a objectiu principal l’elaboració, en tots els seus apartats, de la programació de l’Àrea Visual i Plàstica, contemplant tots els elements que la configuren.

 

Presentació i defensa de la Programació didàctica: Simulacre de defensa.

 

Més informació

 

 26-03-2022

 07-05-2022

15

5

Presencials

 Dissabtes de 10 a 13h

 

Aquest curs es. Planteja com un simulacre de la defensa de la Programació i de la Unitat Didàctica que el professor humà de fer davant d’un tribunal d’oposicions. Partint de l’experiència es volen donar eines, recursos i pràctiques personalitzades per poder superar aquest apartat.

És un curs que comptarà amb la participació de professorat amb amplia experiència en aquest camp, per atendre de manera específica les necessitats i els dubtes del alumne.

L’organització i distribució dels temps quedaran predeterminats en la programació inicial.

 

 

Projectes de dibuix tècnic i supòsit d’aplicació didàctica.

 

NOVA DATA D’INICI.

2a edició al març

 

Més informació

 

31/03/2022

5/05/2022

15

5

3 sessions telemàtiques i 2 sessions presencials

Dijous de 18 a 21h

Francesc Martínez

 

En una primera fase, es projectaran objectes de volumetria geomètrica (objectes d’ús quotidià, objectes d’espai urbà, etc), i es representaran en un environament referenciat amb diversos corrents artístics i en relació a la figura humana. En una segona fase es treballarà la seva aplicació didàctica en l’aula de secundària. Els objectes seran representats en sistema dièdric, tant per a les seves vistes com pel seu desenvolupament, així com en sistemes axonomètric i cònic.

 

Els exercicis es realitzaran segons els plantejaments presentats en les oposicions dels últims anys, referents a la segona prova pràctica i el supòsit didàctic.

 

Suport a la preparació de temes d’arts del temari d’oposicions. Part 1

 

Més informació

 

10-01-2022

21-0422022

20

7

Telemàtiques

Dilluns de 18 a 21h

Suport a la preparació de temes d’arts del temari d’oposicions. Part 2

 

Més informació

 

 07-03-2022

 25-05-2022

20

7

Presencials

 Dilluns de 18 a 21h

Sessions d’atenció personalitzada per resoldre dubtes i rebre assessorament sobre la normativa i sobre l’aportació de documentació. (GRATUÏTES per als col·legiats/ades i pels alumnes dels cursos de COLBACAT).

?? posar les dates en que es farà

 

--

--

Presencials

Dia de la setmana a determinar.

 

Horari concertat amb reserva, Atenció individualitzada

María Brugués i Josep Ma. Padrol

*Aquests cursos i activitats formatives no seran reconegudes pel Departament d’Educació. Segons la Normativa vigent, els cursos adreçats a la preparació d’oposicions, no es poden reconèixer. COLBACAT expedirà un certificat d’aprofitament.