PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

ACCÈS AL MOODLE COLBACAT
( per alumnes inscrits als cursos de formació on-line )
AVÍS IMPORTANT:

COLBACAT no confirmarà cap reserva de plaça, cap matricula, a cap persona que no hagi enviat el formulari d'inscripció i també el comprovant bancari de pagament. Per tant, haver omplert el formulari i/o haver pagat un curs, no garanteix la plaça si no s'ha enviat el comprovant bancari indicant el nom del curs i el nom de la persona per correu electrònic a: colbacat@colbacat.cat Només quan s'ha enviat el comprovant bancari de pagament del curs, COLBACAT procedirà a confirmar de la reserva de la plaça. Abans de fer el pagament, truqueu a COLBACAT per a confirmar si aquell curs té places disponibles.

INFORMACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

Pel que fa a la filosofia de COLBACAT sobre la formació permanent del professorat, s'han dissenyat línies de formació completa, mitjançant cursos de formació de 15 o 30 hores que completen una formació en una matèria o àmbit concret de continguts. Les principals línies i àmbits són:

1. Àmbit d'Història de l'Art i Fonaments de l'art. Conjunt de cursos que es poden cursar en aproximadament un any, amb els quals s'adquireixen els coneixements necessaris per a impartir la matèria de Fonaments de l'Art al batxillerat d'arts, però que també aporten els coneixements necessaris per a impartir la matèria d'Història de l'Art a la resta de modalitats del batxillerat on es troba aquesta matèria.

2. Àmbit del Dibuix Tècnic: Conjunt de cursos que es poden cursar en un any, i que aporten una formació sòlida que permet assolir tots els nivells necessaris per aplicar el dibuix tècnic a tots els nivells:

- Línia de formació en Sistema Dièdric: Tres cursos (Sistema dièdric nivell 1, 2 i 3), que es poden cursar en un any, amb el resultat d'assoliment del nivell de Batxillerat, i si se sol·licita, es fa un curs especial amb aprofundiment per consolidar el nivell.
- Línia de formació en Geometria plana i sistemes: es refereix als cursos de geometria plana, i als cursos de formació en sistema axonomètric i sistema cònic, amb un gran nivell a tots ells, i que es poden cursar en un any.

3. Àmbit de la formació didàctica:

- Formació en l'àmbit pedagògic bàsic: cursos de formació en Programació didàctica. Permeten aprofundir en la programació i es fa una part teòric/pràctica general i una altra adaptada a les necessitats programàtiques de cada alumne.

4. Àmbit de la formació diversificada, d'ampliació i aprofundiments:

Són cursos que s'ofereixen durant tot el curs, i que serveixen per a completar coneixements i adquirir nous continguts generals i aplicables a tota la secundària o a una matèria concreta, i també noves metodologies i recursos, aquests, aportació innovació, i recursos sovint alternatius. Poden ser cursos, seminaris, conferències.., i es basen en coneixements puntuals com ara:

- Dibuix tècnic per ordinador.
- Recursos pel disseny, la imatge i l'animació 2D.
- Recursos didàctics per al treball globalitzat.
- Cursos per a activar altres perfils docents.
Etc.

Pel que fa a la formació adreçada a la superació de les proves d'oposicions, la filosofia de COLBACAT vol incidir en la formació amb aprofundiment, en la qualitat dels cursos i en la qualitat docent dels seus professors i professores, posant l'accent en els continguts, les metodologies, però també en la comprensió del que s'ensenya i a la solució dels dubtes i problemes de cada alumne. La formació permanent de COLBACAT dona recursos suficients per al disseny d'una programació i les seves unitats didàctiques, i garanteix els coneixements suficients per a la resolució de la pràctica totalitat de les proves d'oposicions propostes en les últimes convocatòries

______________________________________________

Matricula oberta a partir del 12-11-2021.


INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT. BENVINGUTS/DES

 

EDICIÓ 1. Gener de 2022

NOM DEL CURS

DATA D’INICI

DATA D’ACABAMENT

NOMBRE D’HORES

NOMBRE DE SESSIONS

TIPOS DE SESSIONS

DIA i HORARI

( si hi cal)

PROFESSOR/RA

CURSOS DE SECUNDÀRIA

Sistema Dièdric. Nivell 1

 

Més informació

 

10-01-2022

07-02-2022

15

5

Telemàtiques /Síncrones

Dilluns de 18 a 21 h

Pere Mon Taillant

Sistema Dièdric. Nivell 2

 

Més informació

 

14-02-2022

14-03-2022

15

5

Telemàtiques /Síncrones

Dilluns de 18 a 21 h

Pere Mon Taillant

Ssistema Dièdric. Nivell 3

 

Més informació

 

11-01-2022

15-03-2022

30

10

Telemàtiques /Síncrones

Dimarts de 18 a 21 h

Pere Mon Taillant

Curs de Gimp i Sketchup

 

Més informació

 

25-01-2022

29-03-2022

30

10

Telemàtiques /Síncrones

Dimarts de 18 a 21h

JANINA PUIG COSTA

 

Dibuix Tècnic 2. Axonometria 2

 

Més informació

 

12/01/2022

16/03/2022

30

10

Telemàtiques /Síncrones

Dimecres de 18 a 21 h.

Francesc Martínez i Berenguer

CURSOS DE PRIMÀRIA

La classe de visual i plàstica: un espai de creació i aprenentatge amb recursos pràctics i senzills

 

Més informació

 

17-01-2022

17-03-2021

30

10 mòduls

Telemàtiques /Asíncrones

Atenció tutorial personalitzada per correu electrònic, trucada de mòbil i Whatsapp

Mercè Guiu

 

La informàtica i l’art com els treballem? Metodologies actives Makers

 

Més informació

 

18-01-2022

18-03-2022

30

10 mòduls

Telemàtiques /Asíncrones

Atenció tutorial personalitzada per correu electrònic, trucada de mòbil i Whatsapp

 

 

 

 

 

EDICIÓ . Març-Abril de 2022

NOM DEL CURS

DATA D’INICI

DATA D’ACABAMENT

NOMBRE D’HORES

NOMBRE DE SESSIONS

TIPOS DE SESSIONS

DIA i HORARI

( si hi cal)

PROFESSOR/RA

CURSOS DE SECUNDÀRIA

Sistema Dièdric. Nivell 1

 

Més informació

 

21-03-2022

02-05-2022

15

5

Telemàtiques /Síncrones

Dilluns de 18 a 21 h

Pere Mon Taillant

Sistema Dièdric. Nivell 2

 

Més informació

 

09-05-2022

13-06-2022

15

5

Telemàtiques /Síncrones

Dilluns de 18 a 21 h

Pere Mon Taillant

Sistema Dièdric. Nivell 3

 

Més informació

 

22-03-2022

31-05-2022

30

10

Telemàtiques /Síncrones

Dimarts de 18 a 21 h

Pere Mon Taillant

Curs d’AutoCAD

 

Més informació

 

05-04-2022

14-06-2022

30

10

Telemàtiques /Síncrones

Dimarts de 18 a 21h

JANINA PUIG COSTA

 

Dibuix Tècnic 3. Perspectiva cònica

 

Més informació

 

23/03/2022

01/06/2022

30

10

Telemàtiques /Síncrones

Dimecres de 18 a 21 h.

Francesc Martínez i Berenguer

CURSOS DE PRIMÀRIA

La classe de visual i plàstica: crear, experimentar, intercanviar i aprendre

 

Més informació

 

28/03/2022

30/05/2022

30

10 mòduls

Telemàtiques /Asíncrones

Atenció tutorial personalitzada per correu electrònic, trucada de mòbil i Whatsapp

Mercè Guiu

 

 

 

 

 

CURSOS I ACTIVITATS FORMATIVES D’OPOSICIONS*

NOM DEL CURS

DATA D’INICI

DATA D’ACABAMENT

NOMBRE D’HORES

NOMBRE DE SESSIONS

TIPOS DE SESSIONS

DIA i HORARI

Breu introducció/finalitats

PROFESSOR/RA

La programació didàctica

 

Més informació

 

15/01/2022

19/03/2022

30

10

Presencials (2 sessions telemàtiques)

 

Curs presencial. Per la seva funcionalitat es contemplen dos sessions telemàtiques, aquestes quedaran indicades en la programació general.

Dissabtes de 10 a 13h.

Curs orientat i que té com objectiu principal l’elaboració, en tots els seus apartats, de la programació de l’Àrea visual i plàstica contemplant tots els elements que la configuren.

És un curs adreçat als/les docents que elaboren la programació acadèmica de la matèria, i molt especialment si aquesta ha de ser presentada a la propera convocatòria d’oposicions al cos de Professors d’Ensenyament de Secundària de l’especialitat de Dibuix.

 

Conxa Martínez i Laura Murillo (i docents col·laboradors en el cas del curs de Presentació i defensa de la programació didàctica).

Presentació i defensa de la Programació didàctica: Simulacre de defensa.

 

Més informació

 

26/03/2022

07/05/2022

15

5

Presencials

Dissabtes de 10 a 13 h.

Aquest curs es planteja com un simulacre de la defensa de la Programació i de la Unitat Didàctica que el professor haurà de fer davant d’un tribunal d’oposicions.

Partint de l’experiència es volen donar eines, recursos i pràctiques personalitzades per poder superar aquest apartat.

És un curs que comptarà amb la participació de professorat amb amplia experiència en aquest camp, per atendre de manera específica les necessitats i els dubtes del alumne.

L’organització i distribució dels temps quedaran predeterminats en la programació general del curs.

 

Projectes de dibuix tècnic i supòsit d’aplicació didàctica

 

Més informació

 

13/01/2022

10/02/2022

15

5

Presencials i telemàtiques

Dijous de 18 a 21 h

En una primera fase es projectaran objectes de volumetria geomètrica (objectes, d’ús quotidià, objectes d’espai urbà, etc)

i es representaran en un environament

referenciat amb diversos corrents artístics i en relació a la figura humana.

En una segona fase es treballarà la seva aplicació didàctica en l’aula de secundària.

Els objectes seran representats en sistema dièdric, tant per a les seves vistes com pel seu desenvolupament, així com en sistemes axonomètric i cònic.

Els exercicis es realitzaran segons els plantejaments presentats en les oposicions dels últims anys, referents a la segona prova pràctica i el supòsit didàctic.

Francesc Martínez

La preparació de temes d’arts del temari d’oposicions. Part 1: TEORIA I HISTÒRIA DE L’ART.

D’e l’Edat Antiga fins l’Edat Mitjana

De les primeres civilitzacions mediterrànies fins el Gòtic.

 

 

Més informació

 

10/01/2022

21/02/2022

20

7

Telemàtiques

Dilluns de 18 a 21 h

En aquests cursos trobaràs els materials, les metodologies d’estudi i els criteris documentals més adients per a que puguis preparar els temes tant a nivell de teoria de l’art com d’Història de l’art de forma totalment efectiva i completament adaptada al temari d’oposicions actual.

 

La preparació de temes d’arts del temari d’oposicions. Part 2: TEORIA I HISTÒRIA DE L’ART.

Edat Moderna i Edat Contemporània.

Del Renaixement fins a les últimes tendències.

 

 

Més informació

 

07/03/2022

 

25/04/2022

 

20

7

Telemàtiques

Dilluns de 18 a 21 h

Sessions d’atenció personalitzada per resoldre dubtes i rebre assessorament sobre la normativa i sobre l’aportació de documentació. (GRATUÏTES per als col·legiats/ades i pels alumnes dels cursos de COLBACAT).

A determinar

A determinar

--

--

Presencials

Dia de la setmana a determinar.

 

Horari concertat amb reserva prèvia al 933179684. Atenció individualitzada

 

María Brugués i Josep Ma. Padrol

*Aquests cursos i activitats formatives no seran reconegudes pel Departament d’Educació. Segons la Normativa vigent, els cursos adreçats a la preparació d’oposicions, no es poden reconèixer. COLBACAT expedirà un certificat d’aprofitament.